Нові методи географічних досліджень

1. Які завдання вирішує метод моделювання в географії? Яка його роль у нинішній час?

За допомогою моделювання стає можливим імітувати процеси, які неможливо провести в експериментах і дослідженнях. Його роль зараз велика, оскільки даний метод дозволяє прогнозувати розвиток подій, шляхом створення моделей, дає можливість робити дистанційні дослідження.

2. У чому перевага аерокосмічних методів дослідження в порівнянні з наземними?

Перевага в охопленні території, точності та достовірності.

3. Які системні методи дослідження використовуються в географії?

Моніторинг, географічне прогнозування.

4. У чому сутність ГІС? Для чого вони використовуються?

ГІС – це комплекс взаємопов’язаних засобів отримання, зберігання, обробки, відбору та видачі географічної інформації. ГІС використовуються в будь-якій сфері діяльності, де проводиться облік і управління територією та об’єктами (дозволяють вести облік кількості структур, планування транспортної мережі, інфраструктури, проводить моніторинг екологічної ситуації, ландшафтів і багато іншого).

Посилання на основну публікацію