1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Науково-технічна революція — доповідь

Науково-технічна революція — доповідь

Кілька мільйонів людей у ​​світі займаються науковими дослідженнями. До числа країн, де наука домоглася помітних успіхів, відносяться -США, Японія, Франція, Німеччина і Великобританія. Виділяються своїми науковими досягнення і науковим потенціалом США, де в науковій сфері трудиться 3 млн. Чоловік (в США на 10000 жителів припадає 117 вчених).

США займає перше місце в світі за витратами на розвиток науки і техніки.

США і країни Західної Європи витрачають від 1,5% до 3% бюджету на наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи, в той час як розвинені країни світу на ті ж потреби витрачають в середньому 0,4% бюджетних коштів, що обходиться платнику податків трохи більше 1 долара.

Сучасному науково-технічному прогресу, або так званої науково-технічної революції притаманні такі ознаки:

1. Широке охоплення сфер життя, який зачіпає не тільки різні галузі народного господарства, а й культурні аспекти життя. Практичним виразом науково-технічного прогресу є космічні кораблі, атомні електростанції, реактивні літаки, мережа Інтернет і т.д.

2. Науково-технічна революція – це негайне технічне переозброєння виробництва і, як наслідок, стрімке зростання продуктивності праці. Наочним прикладом служить комп’ютерна техніка, яка не дивлячись на те що швидко застаріває і вимагає щорічного поновлення, залишається доступною для широких верств населення.

3. Науково-технічний прогрес докорінно змінив вимоги до праці. Виробництво стало потребувати в кваліфікованій робочій силі. Дійсно, керувати складною сучасною технікою може людина, що володіє більш глибокими знаннями. В результаті розумову працю планомірно витісняє фізичний або ручний.

4. Науково-технічна революція, як вважають, є продовженням військово-технічної революції з часів Другої світової війни. Протистояння наддержав в епоху «холодної війни» стимулювало розвиток військової і технічної думки. Досягнення в галузі оборонної промисловості впроваджувалися в народно-господарську практику.

Після розпаду Радянського Союзу досягнення науки і техніки стали більш широко впроваджуватися в практику, що і стало однією з основних причин зростання продуктивності праці.

Науково-технічний прогрес являє собою складну систему, складовими елементами якої є: 1) наука і техніка; 2) техніка і технологія; 3) виробництво; 4) апарат управління.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
СРСР в 1930-х роках