Наслідки збезлісення

Проблема збезлісення призводить до наступних екологічних і економічних наслідків:

Втрата біорізноманіття. За оцінками вчених, близько 80% біорізноманіття Землі, включаючи ті види, які ще не виявлені, живуть в тропічних дощових лісах. Збезлісення в цих регіонах знищує середовище існування організмів, руйнує екосистеми і призводить до потенційного зникнення багатьох видів, включаючи незамінні види, що використовуються для виготовлення ліків.

Зміни клімату. Збезлісення також сприяє глобальному потеплінню, а в тропічних лісах зосереджено близько 20% всіх парникових газів, які можуть бути вивільнені в атмосферу і привести до екологічних і економічних наслідків у всьому світі. Хоча деякі люди і організації можуть отримувати фінансову вигоду від вирубки лісів, ці короткочасні блага не можуть компенсувати негативні і довгострокові економічні втрати.

Економічні збитки. На Конференції з біологічного розмаїття 2008 року в Бонні, Німеччина, вчені, економісти та інші експерти прийшли до висновку, що збезлісення і пошкодження інших екологічних систем можуть знизити рівень життя людей удвічі і скоротити глобальний валовий внутрішній продукт (ВВП) приблизно на 7%. Лісові продукти і пов’язані з ними види діяльності щорічно покривають глобальний ВВП на суму близько 600 млрд доларів США.

Водний цикл. Дерева важливі для круговороту води в природі. Вони поглинають опади і виробляють водяну пару, який вивільняється в атмосферу. Дерева також зменшують забруднення води.

Ерозія ґрунту. Коріння дерев закріплюють грунт, а без них може відбуватися вивітрювання або вимивання родючого шару землі, що погіршує ріст рослин. Вчені вважають, що третя частина лісових ресурсів була перетворена в ріллю, починаючи з 1960 року.

Якість життя. Ерозія грунту також може привести до проникнення мулу в озера, струмки і інші водні ресурси. Це може привести до забруднення прісної води на певній території і сприяти погіршенню здоров’я місцевих жителів.

Посилання на основну публікацію