Наслідки глобальної зміни клімату

Змінюється клімат робить величезний вплив як на природні, так і на соціально-економічні процеси. В останні роки Міжурядовий комітет по зміні клімату проаналізував шість альтернативних сценаріїв зміни життя населення, економіки та енергетики в результаті глобального підвищення температур протягом XXI в.

Головну увагу під час цих досліджень приділялася чутливості, пристосовності та вразливості природних і соціально-економічних систем. Чутливість – це здатність системи реагувати на зміни кліматичних умов. Переконливим прикладом служить показник зміни будови і функціонування екосистеми будь-якого рангу і вироблена нею первинна продукція в залежності від заданого зміни або коливання температури приземної частини повітря, вологості і кількості випадних атмосферних опадів. Пристосовність залежить від закладених в систему можливостей змінювати від наступаючих кліматичних змін режим роботи, швидкість і спрямованість протікають в ній процесів і виникають при цьому можливості структурування. Уразливість визначає ступінь збитку, що наноситься системі.
У результаті зміни глобальних кліматичних показників – середньорічних температур і вологості – відбудуться відповідні зміни ландшафтів суші, підвищаться або знизяться швидкості денудації і вивітрювання, видозміняться ландшафти Світового океану, розширяться або звузяться шельфи, відбудуться істотні зміни в галузі сільського господарства.

Посилання на основну публікацію