Наслідки біологічного і природного забруднення гідросфери

Гідросфера – це водна оболонка земної поверхні, яка включає в себе наступні елементи:

 • океани і моря, які мають 94,1% від загального обсягу води в гідросфері;
 • підземні води становлять 4,1%;
 • льодовики – 1,7%;
 • прісні озера – 0,02%;
 • грунтові води – 0,01%;
 • вода, що знаходиться в атмосфері становить 0,001%;
 • річки – 0,0001%.

Ці цифри обивателю можуть і нічого не сказати, проте він прекрасно розуміє, настільки важлива вода для всього живого на планеті.
Перш за все, варто розуміти, що роль гідросфери полягає в наступних важливих моментах:

 • в ній відбувається більшість хімічних реакцій, які зумовлюють розвиток біомаси;
 • біохімічні реакції в організмах тварин і рослинах протікають тільки за допомогою води;
 • клімат Землі в багатьох аспектах визначається наявністю водяної пари в атмосфері;
 • вода є основним компонентом при виробництві більшості видів продукції, що виготовляються людиною.

Виходячи з основних аспектів значення води в життєдіяльності людини, цілком логічно зробити висновок про те, що чистоті водних джерел приділяється найбільша увага.

Проблема забруднення вод завжди має актуальний характер у всього людства. Проте багато людей не розуміють причин засмічення водного басейну Землі.

Щоб розширити кругозір читача в питанні забрудненості водних ресурсів, в цій статті ми детально розповімо про основні джерела і причини забруднення води, а також опишемо оптимальні шляхи вирішення цієї проблеми.

Як використовуються водні ресурси

Перш за все, варто розуміти, що забруднення водного середовища, як правило, відбувається в результаті господарської діяльності людини. У зв’язку з цим, прийнято розділяти наступні дві категорії споживачів водних ресурсів:

 • водоспоживачів, які використовують природні водні ресурси, при цьому велика частина води витрачається практично безповоротно;
 • водокористувачами є ті галузі народного господарювання, які використовують водну середу в своїй діяльності, однак водозабір відбувається з поверненням води в природні умови;

до цієї категорії можна віднести наступні галузі:

 • господарство;
 • водний транспорт;
 • гідроенергетика;
 • організації, що використовують воду для потреб населення.

Як класифікують природні води за цільовим призначенням

Ступінь забрудненості природних водних ресурсів багато в чому також залежить і від того, в яких цілях використовується вода. Залежно від цього фактора розрізняють наступні види вод, які використовуються людиною:

 • склад питної води має прийнятні показники наявності хімічних речовин, які дозволяють людині її вживати без шкоди для здоров’я;
 • мінеральна вода має в своєму складі речовини, які використовуються для лікувальних цілей;
 • поливна вода використовується для зрошення сільськогосподарських культур;
 • господарсько-побутової тип води використовується для виконання санітарно-гігієнічних операцій;
 • з промислової води витягуються певні компоненти в виробничих масштабах.

Що є джерелами забруднення

В яких би цілях людство не використовувало воду, неминучий той факт, що водні ресурси забруднюються поступово в результаті господарської діяльності.

Як правило, основними причинами забруднення природних вод є такі джерела:

 • промислові неочищені стічні води, які скидаються в природні водойми;
 • побутові води як результат життєдіяльності людини;
 • атмосферні води, які насичуються природними і штучними забрудненнями.

Які бувають види забруднень

Залежно від джерела розрізняють наступні види забруднень:

Хімічне забруднення характеризується наступними моментами:

 • підвищується концентрація хімічних речовин в гідросфері;
 • змінює хімічну структуру водного середовища;
 • забруднення гідросфери металами і нафтопродуктами
 • є досить згубним наслідком для розвитку живих організмів.

Фізичне забруднення визначається тим, що структура водного середовища змінюється під впливом наступних природних показників:

 • електромагнітне випромінювання;
 • радіаційний фон;
 • сонячна енергія, надмірна концентрація якої, згубно впливає на водне середовище.

Біологічне забруднення характеризується тим, що природні води насичуються речовинами, які несприятливо впливають на людський організм. Причинами біологічного забруднення води є такі джерела:

 • несприятливі мікроби, які з’являються в результаті масового розмноження шкідливих мікроорганізмів;
 • біогенні елементи, які з’являються в результаті розкладання мертвих тіл в певній водної акваторії;
 • особливість інформаційного забруднення полягає в тому, що будь-яка інформація може вивести гідросферні екосистему з рівноважного стану, що, в свою чергу, може завдати непоправної шкоди ефективному природокористування води.

Способи попадання забруднень в воду

Залежно від шляхів потрапляння забруднювача в воду прийнято розрізняти такі види забруднень:

 • первинне забруднення, результатом якого є потрапляння шкідливих речовин у водне середовище ззовні;
 • природні забруднення відрізняються тим, що забруднюючі речовини потрапляють у воду в результаті природних фізико-хімічних процесів, наприклад, забруднювачем подібного роду може бути зміг, який утворюється в результаті розкладання хімічних речовин під впливом сонячної енергії.

Масштаби поширення забруднень

Залежно від того, на якій території сталося засмічення природних вод, розрізняють наступні види забруднювачів:

 • глобальне забруднення може проявитися в будь-якій точці гідросфери;
 • регіональне забруднення характерно тим, що природним водам завдано шкоди тільки в певному регіоні земної поверхні;
 • локальне забруднення, як правило, відбувається в невеликих водоймах, які, наприклад, можуть бути розташовані біля технологічних підприємств і виробництв.

Ступінь стійкості забруднення

Насиченість гідросфери забруднюючими речовинами визначається наступними варіантами:

 • забруднення нестійкого характеру відрізняються тим, що вони входять в природний круговорот хімічних речовин в гідросфері, і, як правило, піддаючись біологічної дії, швидко зникають;
 • особливість стійкого забруднення полягає в тому, що забруднювачі не беруть участі в природному кругообігу речовин в гідросфері, внаслідок чого, можуть довго перебувати у водному середовищі.

Шляхи вирішення проблеми забруднення вод

Людство, розуміючи, що в результаті своєї життєдіяльності завдає іноді непоправної шкоди водній біосфері, намагається знаходити дієві способи очищення природних вод від різного роду забруднень. До заходів подібного роду можна віднести наступні види дій:

 • очищення промислових і побутових стічних вод;
 • знезараження природних вод за допомогою хімічних реактивів;
 • відкачка забруднених вод в спеціальні резервуари або водоносні горизонти;
 • розвиток у виробництві технологій оборотного водопостачання, що не потребує додаткового водозабору і стоку вод.

Таким чином, ми вказали основні аспекти забруднення гідросфери та методи протидії етому.

Сподываэмося, що інформація, викладена в статті, стане для вас вельми пізнавальним матеріалом.

Посилання на основну публікацію