Населення Ємену

За даними перепису населення 2004 року, в Ємені проживали 21 385 161. За оціночними даними на середину 2009 року, чисельність населення становила 22,880 мільйона осіб.

За оціночними даними на середину 2009 року, природний приріст населення склав 3%; народжуваність на 1 000 осіб – 38; смертність на 1 000 осіб – 8; частка населення до 15 років – 45%, 65 років і старше – 3%. Середня очікувана тривалість життя в Ємені дорівнює 63 рокам; для чоловіків цей показник становить 62 роки, для жінок – 64 роки.

Згідно з оцінкою ООН 2000 року, 92,8% населення – араби, 3,7% – сомалійці, 1,1% – афро-араби, 1,0% – вихідці з Індії і Пакистану, 1,4% – інші.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2009», рівень грамотності дорослого населення (15 років і старше) Ємену в 2007 році склав 58,9% (оціночно). Загальний показник навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах – 54,4%, індекс рівня освіти – 0,574.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2009», індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) для Ємену в 2007 році склав 0,575, що дозволило йому зайняти 140-е місце в світі (з 182) в загальному рейтингу країн за цим показником (група країн з середнім рівнем розвитку людського потенціалу).

Посилання на основну публікацію