Населення Японії

За останні 10-20 років чисельність населення Я. змінюється вкрай незначно: в 1980 117,1 млн чол., У 1990 123,6 (приріст на 5,6%), в 2002 127,0 млн чол. (Приріст на 1,0%). Головна причина такої млявої динаміки – падіння народжуваності (1975 – 17,1%, 1985 – 11,9% і 2002 – 9,4%). При цьому дитяча смертність c 10,0 чол. на 1000 новонароджених в 1975 знизилася до 5,5 в 1985 і 3,4 в 2002. Середня тривалість життя населення найвища в світі: 77,1 року у чоловіків і 83,99 року у жінок (2002).

Співвідношення чоловіків і жінок близько до одиниці: в 2002 число чоловіків дорівнювало 61900000 чол., А жінок – 64900000 чол. Частка міського населення наближається до 80%. Вік виходу на пенсію – 65 років. Станом на 2002, серед осіб старше 15 років 91,7% закінчили різні навчальні заклади, при цьому 24,3% загального числа закінчили початкові і середні школи першого ступеня, 45,7% мали за плечима середні школи другого ступеня, 11,9 % – професійні школи і коледжі, 14,6% – університети та аспірантури.
Населення Я. відрізняється винятковою національної гомогенністю. Менше 1% в його складі припадає на неяпонцев. Найбільш велику групу національних меншин утворюють корейці (приблизно 700 тис. Чол.). Офіційною державною мовою є японська, і на нього говорять і етнічні меншини.

Релігійне життя в Я. багата і різноманітна. Вона відрізняється багатовіковим взаємодією різних релігійних традицій. Основні течії в духовній сфері – синтоїзм (місцева релігія, процес формування якої сягає глибокої давнини, хоча термін «сінто» вперше згаданий в історичній хроніці «Ніхон Сьокі» (720)), індійський буддизм, офіційно «ввезений» в Я. корейської королівської делегацією в 552, і християнство, що з’явилося в країні в сер. 16 в. З поч. 19 в. в Я. на базі народних вірувань і обрядів виникають і поширюються т. н. нові релігії. Поряд з цим широке ходіння мають марновірства і забобони.

В Я. зареєстровані 231 019 релігійних організацій та установ, в число яких входять храми, церкви, секти. Переважна частина з них (90784) – синтоистские, дещо менше (88794) – буддійських, християнських (переважно католицьких) майже в 10 разів менше (9275). Число священнослужителів в синтоїстських організаціях досягає 80 тис. Чол., В буддійських – 311 тис. Чол., В християнських – 28 тис. Чол. (В т.ч. 3,4 тис. Священнослужителів і місіонерів – іноземці). Згідно з даними офіційної статистики, число прихильників синтоїзму составлет 106200000 чол., Буддизму – 95800000, християнства – 1,8 млн чол. Перевищення числа віруючих в Я. мало не вдвічі загальної чисельності населення пояснюється прихильністю багатьох відразу до декількох релігій або вірувань. Мирне співіснування їх являє собою унікальну особливість країни на сучасному етапі її розвитку. Традиційним японським релігій свойст-венни такі риси: толерантність, проповідь найтісніших відносин між людиною і богами, священність природи, культ сім’ї і предків, очищення як основний принцип релігійного життя, свята як важлива частина релігійних обрядів, сплетённость релігійних ритуалів з повсякденним життям. Аж до закінчення 2-ї світової війни основні релігії (синтоїзм і буддизм) перебували в тісних відносинах з державою.

Посилання на основну публікацію