Населення Японії

За оціночними даними на середину 2009 року, чисельність населення становила 48,747 мільйона осіб.

За оціночними даними на середину 2009 року, природний приріст населення склав 0,4%; народжуваність на 1 000 осіб – 9; смертність на 1 000 осіб – 5; частка населення до 15 років – 17%, 65 років і старше – 10%. Середня очікувана тривалість життя в Республіці Корея дорівнює 80 рокам; для чоловіків цей показник становить 76 років, для жінок – 83 роки.

Населення Республіки Корея етнічно гомогенне. Корейці становлять 99,9% населення.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2009», рівень грамотності дорослого населення (15 років і старше) Республіки Корея в 2007 році склав 99,0% (оціночно). Загальний показник навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах – 98,5%, індекс рівня освіти – 0,988.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2009», індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) для Республіки Корея в 2007 році склав 0,937, що дозволило їй зайняти 26-е місце в світі (з 182) в загальному рейтингу країн за цим показником (група країн з високим рівнем розвитку людського потенціалу).

Посилання на основну публікацію