Населення України

За даними Всеукраїнського перепису населення (5- 14 грудня 2001), у країні проживало 48,4 млн чол.

Україна – п’ята за чисельністю населення держава Європи (після ФРН, Великобританії, Італії, Франції). До поч. 1990-х рр. населення збільшувалося переважно за рахунок природного приросту. У 1991 вперше за багато десятиліть природний приріст став негативним, смертність перевищила народжуваність. У рік на 1000 жителів народжується 9 чол., Вмирає 16. У 1991-2002 число жителів У. скоротилося на 3,9 млн чол. Це один з найвищих в Європі темпів і абсолютних показників скорочення чисельності населення за останнє десятиліття. Основні причини депопуляції: наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС (квітень 1986), перенасиченість країни «брудними виробництвами», соціально-економічна криза перехідного періоду, зниження рівня життя, масова еміграція. Середня тривалість життя – 67 років (62 роки – для чоловіків і 73 – для жінок); за цим показником У. займає 52-е місце в світі.
Статева структура населення протягом багатьох років стабільна: 47% чоловіків і 53% жінок. Вікова структура типова для Європи: середній (розрахунковий) вік – 37 років, і він збільшується, відбувається процес старіння населення. До групи молодих віків (до 16 років) відноситься 22,4% жителів; 22% – люди пенсійного віку, 55,6% – населення в працездатному віці. Частка пенсіонерів постійно зростає, а дітей і осіб у працездатному віці – зменшується. У сільській місцевості ситуація ще менш сприятлива: тут пенсіонерів більше 1/3.

У містах проживають 68% населення (більше 32 млн), у сільській місцевості – 32% (15,6 млн). Найбільш урбанізовані Донецька – 90%, Луганська і Дніпропетровська області – більше 80%. Найнижче частка городян у західних областях – у Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій.

Працездатний вік визначений законом для чоловіків з 16 до 59 років, для жінок – з 16 до 54 років, відповідно вік виходу на пенсію 60 і 55 років. Чисельність трудових ресурсів оцінюється приблизно в 30 млн чол.

В етнічному складі населення переважають українці – 77,8% всього населення (37,5 млн чол.), 22% – інші етноси: росіяни 17,1% (8,3 млн чол.), Білоруси (275,8 тис. Чол .), молдавани (258,6 тис. чол.), болгари (близько 204,6 тис.), поляки (144,1 тис.), угорці (156,6 тис. чол.), кримські татари (248,2 тис. чол.). Росіяни і ще 20 етносів відносяться на У. до національних меншин. Однак вони становлять більшість в Автономній Республіці Крим (67% населення), в Донбасі, Харківській та Запорізькій областях. Чисельність євреїв з моменту попереднього перепису (1989) зменшилася з 500 тис. До 103,6 тис. Чол. через активної еміграції до Ізраїлю в 1990-і рр. За межами У. (в РФ, США, Канаді, Казахстані, Молдові, Румунії, Польщі, Бразилії та Аргентині) проживають 11-15 млн етнічних українців.

Офіційна мова – українська. За переписом 2001, українську мову рідною вважають майже 70% жителів У. Конституція У. гарантує вільний розвиток, використання і захист російської мови, ін. Мов національних меншин. Більшість віруючих на У. – християни: православні (51,6% населення), католики; є іудеї, мусульмани та ін.

Посилання на основну публікацію