Населення Тайваню

За оціночними даними на середину 2009 року, чисельність населення становила 23,2 мільйона осіб.

За оціночними даними на середину 2009 року, природний приріст населення склав 0,2%; народжуваність на 1 000 осіб – 8; смертність на 1 000 осіб – 6; частка населення до 15 років – 16%, 65 років і старше – 11%. Середня очікувана тривалість життя в Тайвані дорівнює 79 рокам; для чоловіків цей показник становить 75 років, для жінок – 82 роки.

Даних про рівень грамотності дорослого населення (15 років і старше), загальному показнику навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах, індексі рівня освіти і індексі розвитку людського потенціалу (ІРЛП) в доповіді ПРООН «Про розвиток людини 2009» не представлено.

Посилання на основну публікацію