Населення та господарське освоєння Уралу

1. Порівняйте територіальну структуру агломерацій півдня Уралу. Виявити загальні риси і відмінності між ними. У чому відмінність цих агломерацій від агломерацій Поволжя? Поясніть причини відмінностей.

Передумови розвитку майбутніх агломерацій створювалися на Уралі – гнізда заводів з поселеннями при них виникали, починаючи з петровського часу. Однак міськими агломераціями їх назвати було не можна, оскільки істинними містами були далеко не всі поселення при шахтах, рудниках і заводах. Міста Уралу спочатку виникали як міські поселення. Якщо в Поволжі йшлося про селах, то для Уралу характерно поняття «місто-завод». Будувалися Уральські міста за дуже короткий період. Особливістю територіальної структури є те, що центром міста досі залишаються промислові підприємства, а впритул до них примикають житлові квартали.

2. Чим можна пояснити етнічну строкатість населення Уралу?

Етнічну строкатість населення Уралу можна пояснити географічним положенням району. Урал знаходиться на стику Європи й Азії. З давніх часів Урал зачіпали широтні хвилі переселення народів із європейської та азіатської частини.

3. Назвіть загальні проблеми уральських міст. Чим вони викликані?

Основний спільною проблемою Уральських міст є складна екологічна ситуація. Це пов’язано з особливістю планування міст – промислові підприємства знаходяться в центрі міста. Так само, уральські міста знаходяться в міжгірських улоговинах. Природно, повітря застоюється в пониженнях і концентрація шкідливих речовин наростає.

Посилання на основну публікацію