Населення та господарське освоєння Північно-Заходу

1. Яка головна особливість розселення в Північно-Західному районі?

Спочатку населення концентрувалося у великих містах – Псков, Новгород, уздовж транспортних шляхів і в долинах річок. Після утворення Санкт-Петербурга населення стало масово притягатися саме в нього. Уздовж транспортних радіусів, що розходяться в усі сторони від північної столиці, стала формуватися нова система розселення.

2. В якій частині району переважають стародавні міста, а в якій – міста, побудовані відносно недавно? З чим це пов’язано?

Більшість міст району древні. У Псковській і Новгородській областях лише по кілька нових міст. Нові міста в основному формувалися в Ленінградській області. Нові міста утворювалися як промислові центри. Зростання міст в в області пов’язаний і з зростанням ролі Санкт-Петербурга.

3. За таблицями додатка визначте, яка динаміка чисельності населення району в останні роки. З чим це пов’язано?

З 1926 року по 1970 роки спостерігається поступове зростання чисельності населення району в цілому. Населення Псковської і Новгородської області скорочується, що пов’язано з відтоком населення в Ленінградську область. З 70-х по 90-е спостерігається стрибок чисельності населення. Це може бути з вязано із зростанням ролі приморських міст Північно-Заходу. І після 90-х рр. спостерігається поступове скорочення чисельності населення, що пов’язано з негативними демографічними процесами в країні – старінням нації.

Посилання на основну публікацію