Населення та господарське освоєння Центральної Росії

1. Які причини викликали демографічну кризу в районах Центральної Росії? Які можливі шляхи подолання цієї кризи?

Причини демографічної кризи в Центральному районі, як і в усі Росії – це складна економічна ситуація, деградація інституту сім’ї, погіршення здоров’я населення. У Центральному районі сюди ж можна віднести і вимирання сіл, адже сільські родини, як правило, більше міських. Шляхи подолання кризи полягають в проведенні вірною демографічної політики, спрямованої на підвищення народжуваності, стабілізації економічної ситуації, пропаганді здорового способу життя.

2. Які етапи в появі міст Центральної Росії ви можете виділити? З якими історичними подіями в історії нашої країни було пов’язано поява міст в Центрально-Чорноземному районі?

Етапи формування міст Центральної Росії. 1) 9-12 ст. – Формування древніх міст як центрів торгівлі та ремесел. Зараз це міста «Золотого кільця» (Москва, Муром, Ростов, Ярославль, Суздаль, Владимир. 2) 15-16 ст. – Формування міст на південь від Оки до південних морів як оборонних і господарських центрів. 3) виникнення міст на базі фабричних сіл і промислових підприємств під час промислового перевороту і в радянський час (Іваново, Електросталь, Железногорськ). Формування наукових центрів – Обнінськ, Троїцьк, Дубна.

3. Які проблеми існують у розвитку сільської місцевості в районах Центральної Росії, з чим вони пов’язані, які можливі шляхи їх подолання?

Основні проблеми сільської місцевості – відтік населення в міста, безробіття, низький рівень життя населення, низькі доходи, недостатньо розвинена інфраструктура. Проблеми села пов’язані з проблемами сільського господарства. Відсутність роботи, умов життя призвели до депопуляції. Певну роль зіграло і те, що в даному регіоні знаходиться Москва – центр тяжіння населення.

Посилання на основну публікацію