Населення світу. Сучасні демографічні тенденції

1. Назвіть основні риси сучасних демографічних тенденцій.

Сучасні демографічні тенденції: швидке зростання населення в цілому, особливо швидке зростання населення в країнах, що розвиваються і повільний у розвинених.

2. Що включає в себе поняття «якість життя, населення»?

Якість життя населення – ступінь задоволеності матеріальних, духовних, і соціальних потреб людини.

* 3. Яку роль відіграють імміграції в розвинених країнах?

* У розвинені країни, як правило, спостерігається приплив мігрантів з країн, що розвиваються. Позитивна риса цього – зростання частки працездатного населення. Негативним моментів є часте виникнення національних і релігійних конфліктів.

Посилання на основну публікацію