Населення Сомалі

За переписом 1986, чисельність населення 7114431 чол. (3741664 чоловіків і 3372767 жінок). Народжуваність 46,83%, смертність 17,99%, дитяча смертність 122,15 чол. на 1000 новонароджених. Середня тривалість життя 45,33 року. Статево-вікова структура населення (2002): 0-14 років – 44,7% (чоловіків 1737491, жінок 1730237), 15-64 року – 52,6% (чоловіків 2054243, жінок 2019980), 65 років і старше – 2,7% (чоловіків 92 617, жінок 118 742). Частка міського населення 37,9% (1992).

Економічно активне населення 3714 тис. Чол., З нього в сільському господарстві зайнято більше 68% (1993). До поч. 1993 3/4 населення змінило місця проживання. В кін. 1997 в країні налічувалося 250 тис. Переміщених осіб. Більш 524 тис. Сомалійців покинуло країну. З них близько 249 тис. Осіло в Ефіопії і 174 тис. – В Кенії.
Серед населення старше 15 років вміють читати і писати 37,8% (2001, оцінка). 85% населення – сомалійці, єдиний етнос зі спільною мовою, культурою ірелігіей. Сомалійці зберігають родоплеменное розподіл. Шість найбільших племен: (кочові племена) Хавійе, дарод, ісаак, дир і (землеробські племена, практикуючі скотарство отгонного типу) Рахав-Вейн і дігіл. 15% населення складають бантумовні етноси (гоша та ін.), Араби та ін. Сомалійський мову налічує п’ять діалектів. Іслам – державна релігія, переважна більшість сомалійців – мусульмани-суніти.

Посилання на основну публікацію