Населення Польщі

Щільність населення 122 чол. на 1 км2. Природний приріст в 1990-і рр. різко знизився – з 4,1% в 1990 до 0,1% в 2001. Народжуваність скоротилася з 14,3% в 1990 до 9,5% у 2001, смертність – з 10,2 до 9,4%.

Середня тривалість життя чоловіків – 68,8 року, жінок – 77,5 року. Чоловіки становлять 48,6% населення, жінки – 51,4%. Частка населення у працездатному віці (чоловіки від 18 до 64 років, жінки від 18 до 59 років) зросла з 57,5% в 1990 до 61,9% в 2001, а число жителів у непрацездатному віці, що припадає на 100 жителів у працездатному віці , знизилося з 74 до 62. Пенсійний вік становить 65 років для чоловіків і 60 років для жінок. У 880 містах проживає 61,7% населення країни, у сільській місцевості – 38,3%.
П. – країна з досить однорідним етнічним складом населення – поляками. Національні меншини становлять менше 5% загальної чисельності; найбільш численні групи – німці, цигани, українці і білоруси; проживають також євреї, литовці, словаки та ін.

За віросповіданням переважна більшість (близько 95%) населення складають католики, на інші конфесії (протестанти, православні, лютерани, свідки Єгови та ін.) Припадає близько 5%.

Посилання на основну публікацію