Населення Північної Кореї

За оціночними даними на середину 2009 року, чисельність населення становила 22,665 мільйонів чоловік.

За оціночними даними на середину 2009 року, природний приріст населення склав 0,5%; народжуваність на 1 000 осіб – 16; смертність на 1 000 осіб – 10; частка населення до 15 років – 22%, 65 років і старше – 9%. Середня очікувана тривалість життя в КНДР дорівнює 63 рокам; для чоловіків цей показник становить 61 рік, для жінок – 66 років.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2009», рівень грамотності дорослого населення (15 років і старше) КНДР в 2007 році склав «н.д.» (оціночно). За загальним показником навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах і індексу рівня освіти – даних немає.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2009», індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) для КНДР в 2007 році склав «н.д.», що не дозволило їй зайняти місце в світі (з 182) в загальному рейтингу країн за цим показником.

Посилання на основну публікацію