Населення Пакистану

Чисельність населення, за переписом 1981, 84,2 млн чол., За переписом 1998 – 130 500 000 чол. Середньорічний приріст 2,6%. Незважаючи на поступове зниження темпів (до 2,1%, за оцінкою на 2002), населення продовжує збільшуватися щорічно більш ніж на 3,5 млн чол.
Народжуваність 30%, смертність 9%, середня тривалість життя 62 роки; дитяча смертність 90 чол. на 1000 новонароджених.

Статево-вікова структура характеризується переважанням чоловіків і молодого населення. На 100 жінок, за переписом 1998, доводилося 108 чоловіків (48% населення – жінки). Діти 0-14 років – 40% населення (оцінка 2000), молодь 15-24 років – 20%, особи 25-64 року – 36%, 65 років і старше – 4%. Вік виходу на пенсію – 60 років (частка осіб пенсійного віку – 6%).
У містах проживає 33% жителів (перепис 1998), з них половина проживає в 7 найбільших містах (св. 1 млн жителів кожен).

Рівень грамотності вкрай невисоколо Серед представників чоловічої і жіночої статі старше 15 років грамотних відповідно 59 і 30%. Серед молоді у віці 15-24 роки неграмотні 24% чоловіків і 52% жінок.

Етнічний склад складний. Найбільш великою етнонаціональної групою є пенджабци – близько 60% населення, пуштуни – 16%, синдхи – 12%, говорять мовою урду мухаджири (переселенці з Індії через розділу 1947 та їхні нащадки) – 8%, белуджі і брагуи – 4% . Абсолютна більшість (97%) говорить на основних мовах індоєвропейської сім’ї,

при цьому мови пенджабі і синдхі належать индоарийской (індійської) групі, а пушту і балучі – іранської групи. Рідна мова іншої частини жителів відноситься до дравідського (брагуи) або дардскіе (кхо, шина, кховар та ін.).

Переважна більшість населення (97%) складають мусульмани, з них 20% – шиїти. Суніти належать в основному до ханіфіти (послідовникам релігійно-правової школи Абу Ханіфа). Серед шиїтів найбільш численні імаміти (послідовники 12 імамів). Помітну роль у суспільстві відіграють дві ісмаілістські секти – низаритов (їх духовний глава носить титул Ага Хана) і мусталитов. Серед релігійних меншин перше місце займають християни (католики і протестанти різних напрямків), друге – індуси.

Посилання на основну публікацію