Населення Монголії

За оціночними даними на середину 2009 року, чисельність населення становила 2,708 мільйона осіб.

За оціночними даними на середину 2009 року, природний приріст населення склав 1,8%; народжуваність на 1 000 осіб – 24; смертність на 1 000 осіб – 6; частка населення до 15 років – 33%, 65 років і старше – 4%. Середня очікувана тривалість життя в Монголії дорівнює 65 рокам; для чоловіків цей показник становить 62 роки, для жінок – 69 років.

В етнічному відношенні 94,9% населення Монголії складають представники монгольської групи народів: в основному халха-монголи (81,5%, в особливу групу серед халха-монголів виділяють етнос даріганга), що населяють центральні, південні та східні райони, а також ойрати ( до складу яких входять дербети, баяти, захчінци, олети, мангати і торгути), представлені в західній частині країни, і буряти, розселені в північних аймака. На частку казахів, найбільшого з тюркських народів, припадає 5%. Решта етноси, включаючи китайців і росіян, складають менше 0,1% населення. У Монголії постійно проживають 1 200 російських громадян. Колонія утворилася переважно в результаті міграції під час Громадянської війни.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2009», рівень грамотності дорослого населення (15 років і старше) Монголії в 2007 році склав 97,3% (оціночно). Загальний показник навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах – 79,2%, індекс рівня освіти – 0,913.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2009», індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) для Монголії в 2007 році склав 0,727, що дозволило їй зайняти 115-е місце в світі (з 182) в загальному рейтингу країн за цим показником (група країн з середнім рівнем розвитку людського потенціалу).

Посилання на основну публікацію