Населення Мальти

За даними перепису 2005 року, населення Мальти склало 404 тисячі 962 особи. За оціночними даними на середину 2008 року чисельність населення становила 0,412 мільйона осіб.

За оціночними даними на середину 2008 року, природний приріст населення склав 0,2%; народжуваність на 1 000 осіб – 10; смертність на 1 000 осіб – 8; частка населення до 15 років – 17%, 65 років і старше – 14%. Середня очікувана тривалість життя на Мальті дорівнює 79 рокам; для чоловіків цей показник становить 77 років, для жінок – 81 рік.

За даними перепису 2005 року, 97,01% населення складають корінні мальтійці, інші в основному мають англійські або італійське коріння. У XX столітті незмінно зростала кількість шлюбів, що укладаються між корінними мальтійцями і вихідцями з Великобританії, що викликало появу нової групи в етнічній структурі населення.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», рівень грамотності дорослого населення (15 років і старше) на Мальті в 2005 року склав 87,9%. Загальний показник навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах в 2005 році – 80,9%, індекс рівня освіти – 0,856 (з максимуму в 1).

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) на Мальті в 2005 році склав 0,878, що дозволило їй зайняти 34-е місце в світі (з 177) в загальному рейтингу країн за цим показником (група країн з високим рівнем розвитку людського потенціалу).

Посилання на основну публікацію