Населення Люксембургу

Збільшення населення за останні півстоліття склало 50% (в 1951 300 тис.чол.). Щорічний приріст 12,5% (2002). Чистий приплив іммігрантів 9,26% (2002). Народжуваність 12,06%, смертність – 8,83%, дитяча смертність 4,71 чол. на 1000 новонароджених (2002). Середня тривалість життя 77,48 року, в т.ч. чоловіків – 74,2 року, жінок – 80,79 року.

Вікова структура населення: 0-14 років 18,9%, 15-64 роки 67%, 65 років і старше 14,1%. Статева структура свідчить про деяке відставання числа чоловіків (0,97%), значний розрив утворюється лише в віках 65 років і старше (0,67%). Освітній рівень високий: у віці старше 15 років вміють читати і писати всі жителі.

Етнічний склад: в основному люксембуржци (близько 60%), які є нащадками кельтських племен, перемішаних з німецькими та французькими коренями. Серед іммігрантів переважають португальці та італійці. Розмовна мова: люксембурзький (нижньонімецька діалект зі значною домішкою французьких слів).

Переважна більшість населення – католики, є також протестанти, іудеї і мусульмани (з 1978 збір релігійної статистики в країні заборонений).

Посилання на основну публікацію