Населення Литви

За оціночними даними національної статистики, на поч. 2003 населення Литви складало 3466000 чол. (Скорочення на 18 тис. Чол. Порівняно з переписом 2001).

За час між переписами негативний механічний приріст склав 224,5 тис. Чол. Хоча і був природний приріст в 33,7 тис. Чол., Населення скоротилося на 190,8 тис. Чол. Частка городян скоротилася з 67,7% в 1989 до 66,9% в 2001.
Частка населення молодше 10 років знизилася з 15,5% в 1989 до 11,6% в 2001, старше 60 років зросла з 15,7 до 19,3% і становить у містах 17,2%, на селі – 23,5% . Частка чоловіків у населенні знизилася з 47,5 до 46,8%. У віці від 1 до 2 років хлопчиків на 8% більше, ніж дівчаток. Переважання чоловіків зі збільшенням віку поступово зменшується, і в 24-25 років їх число зрівнюється. Після 46 років кількість жінок більше ніж на 10% перевищує число чоловіків, після 67 років – більш ніж у 1,5 рази, після 74 років – більш ніж в 2, після 86 років – в 3 рази.

Етнічний склад: литовці 83,45%, росіяни – 8%, поляки – 7% і білоруси – 1,5%. Литовське громадянство мають 99% жителів, російське – 0,4%. Литовська мова відноситься до балтійської групи індоєвропейської сім’ї, споріднений санскриту. В основі алфавіту лежить латинська графіка.

Більшість литовців і майже всі поляки (80% населення) сповідують католицизм, 10% литовців (на заході) і більшість латишів – лютеранство, 6% – православ’я. Релігійне навчання включається в програми державних шкіл.

Посилання на основну публікацію