Населення Латвії

Згідно з переписом населення 2000 року в країні проживало 2 мільйона 375 тисяч 339 чоловік. За оціночними даними на середину 2008 року, чисельність населення становила 2,266 мільйона осіб.

За оціночними даними на середину 2008 року (природний приріст населення склав -0,4%; народжуваність на 1 000 осіб – 10; смертність на 1 000 осіб – 14; частка населення до 15 років – 14%, 65 років і старше – 17% . Середня очікувана тривалість життя в Латвії дорівнює 72 рокам; для чоловіків цей показник становить 66 років, для жінок – 77 років.

Етнічний склад населення: латиші – 59,0%, росіяни – 27,8%, білоруси – 3,7%, українці – 2,5%, поляки – 2,4%, литовці – 1,4%, євреї – 0, 5%.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», рівень грамотності дорослого населення (15 років і старше) в Латвії в 2005 році склав 99,7%. Загальний показник навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах в 2005 році – 90,2%, індекс рівня освіти – 0,961 (з максимуму в 1).

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) в Латвії в 2005 році склав 0,855, що дозволило їй зайняти 45-е місце в світі (з 177) в загальному рейтингу країн за цим показником (група країн з високим рівнем розвитку людського потенціалу).

Посилання на основну публікацію