Населення Китаю

Китай займає лідируюче положення в світі за показником чисельності населення. У 1949 році загальна чисельність населення країни становила 541,67 мільйонів чоловік. До 1969 року вона вже досягла 806,71 мільйона чоловік. За даними 3-й Всекитайської перепису 1982 року, чисельність населення була рівна 1 009 770 000 чоловік; 4-й Всекитайської до перепису 1990 року – 1 154 070 000 чоловік. За даними 5-й Всекитайської перепису 2000 року, чисельність населення була рівна 1 267 430 000 чоловік (без урахування населення Тайваню, Гонконгу і Макао). За оціночними даними, в середині 2008 року чисельність населення КНР склала 1 324 708 000 чоловік (без урахування населення Макао і Гонконгу). За оцінками ООН, середній варіант прогнозування чисельності населення Китаю на 2025 рік визначається в 1 445 782 000 чоловік, а на 2050 рік – 1 408 846 000 чоловік. Населення Гонконгу в 2025 році складе 8 305 000 чоловік, Макао – 535 000 чоловік.

У 1978 році в умовах швидких темпів зростання населення і зростаючої заклопотаності влади з приводу досягнення цілей економічного розвитку і забезпечення елементарних умов життя людей і робочих місць, держава оголосила політику контролю за народжуваністю і планування сім’ї однієї з найбільш пріоритетних, що було закріплено в конституції КНР. В результаті вдалося приборкати темпи зростання чисельності населення, що викликає певний резонанс у світовій громадській думці. З одного боку, китайський успіх для прикладу наводять Комісією ООН по населенню і розвитку, з іншого – влада КНР стають об’єктом критики урядів ліберально-демократичних країн і різних міжнародних неурядових організацій з приводу порушення прав людини.

За оціночними даними на середину 2009 року, чисельність населення становила 1 331,398 мільйонів чоловік.

За оціночними даними на середину 2009 року, природний приріст населення склав 0,5%; народжуваність на 1 000 осіб – 12; смертність на 1 000 осіб – 7; частка населення до 15 років – 35%, 65 років і старше – 3%. Середня очікувана тривалість життя в Китаї дорівнює 73 рокам; для чоловіків цей показник становить 71 рік, для жінок – 75 років.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2009», рівень грамотності дорослого населення (15 років і старше) Китаю в 2007 році склав 93,3% (оціночно). Загальний показник навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах – 68,7%, індекс рівня освіти – 0,851.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2009», індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) для Китаю в 2007 році склав 0,772, що дозволило йому зайняти 92-е місце в світі (з 182) в загальному рейтингу країн за цим показником (група країн з середнім рівнем розвитку людського потенціалу).

Посилання на основну публікацію