Населення Катару

До відкриття нафтових родовищ число жителів не перевищувала 20 тис. Чол. Народжуваність 15,6%, смертність 4,43%, дитяча смертність 20 чол. на 1000 новонароджених, тривалість життя 73,14 року (жінок 75,76, чоловіків 70,65 року) (2003). Вікова структура населення: 0-14 років – 24,7% всіх жителів країни, 15-64 року – 72,4%, 65 років і старше – 2,9%. Основна частина населення (більше 90%) зосереджена в столиці та інших великих містах.

Для демографічної ситуації К. характерний мала питома вага корінного населення (1/6 частина) в загальній масі людей, які прибули з інших країн в якості найманої робочої сили та обслуговуючого персоналу. Це породжує багато проблем, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і збереженням катарської самобутності. Етнічний склад країни дуже неоднорідний: араби 40%, пакистанці 18%, індійці 18%, іранці 10%, інші – 14%. Мови: арабська, англійська – в якості другої мови.
Державна релігія К. – іслам, прийнятий в 628. Його канонами пройнята вся життя місцевого населення. Корінні жителі К. сповідують суннизм ханбалітської «мазхаба» – релігійно-правової школи, яка вважається найбільш жорсткою. Частина їх є послідовниками вчення шейха Ібн Аль-Вах-хаба (ханбалізм в його крайньому вираженні). Невелика частина населення – шиїти. В даний час за рахунок припливу іноземних робітників близько половини населення країни дотримується індуїзму, буддизму і християнства.

Посилання на основну публікацію