Населення Катару

За оціночними даними на середину 2009 року, чисельність населення становила 1,409 мільйона осіб.

За оціночними даними на середину 2009 року, природний приріст населення склав 1,1%; народжуваність на 1 000 осіб – 13; смертність на 1 000 осіб – 1; частка населення до 15 років – 17%, 65 років і старше – 1%. Середня очікувана тривалість життя в Катарі дорівнює 76 рокам; для чоловіків цей показник становить 75 років, для жінок – 77 років. Згідно зі статистикою ООН, частка міського населення в Катарі в 2005 році склала 95,4%.

Етнічний склад населення в Катарі виглядає наступним чином: 40% становлять араби, 18% – пакистанці, 18% – індійці, 10% – іранці, інші – 14%.

Письменність дорослого населення у віці від 15 років і старше становить 89%.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2009», рівень грамотності дорослого населення (15 років і старше) Катару в 2007 році склав 93,1% (оціночно). Загальний показник навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах – 80,4%, індекс рівня освіти – 0,888.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2009», індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) для Катару в 2007 році склав 0,910, що дозволило йому зайняти 33-тє місце в світі (з 182) в загальному рейтингу країн за цим показником (група країн з високим рівнем розвитку людського потенціалу).

Посилання на основну публікацію