Населення Ізраїлю

За даними на початок 2008 року, населення Ізраїлю склало 7,282 мільйона чоловік, з них 5,499 мільйонів – євреї (75,5% населення країни). За оціночними даними на середину 2009 року, чисельність населення становила 7,6 мільйона чоловік.

За оціночними даними на середину 2009 року, природний приріст населення склав 1,6%; народжуваність на 1 000 осіб – 22; смертність на 1 000 осіб – 5; частка населення до 15 років – 28%, 65 років і старше – 10%. Середня очікувана тривалість життя в Ізраїлі дорівнює 81 році; для чоловіків цей показник становить 79 років, для жінок – 83 роки.

За 60 років існування Ізраїлю чисельність єврейського населення збільшилася в 7,5 рази, а арабського – в 12. За прогнозами Центрального статистичного бюро, до 2030 року населення Ізраїлю виросте до 10 млн осіб. Рівень урбанізації – 92%. Щільність населення – 310 чоловік на квадратний км (в 1948 році – 43 осіб на квадратний км).

Число чоловіків і жінок в Ізраїлі в цілому однаково (з невеликою перевагою жінок), проте в різних вікових та етнічних групах кількісне співвідношення між статями нерівномірно. На відміну від арабської і друзськой громад, де число чоловіків переважає над числом жінок практично у всіх вікових категоріях, серед євреїв і арабів-християн відзначається протилежна тенденція. При цьому перевага чисельності жіночого населення над чоловічим найбільш помітно у віковій групі старше 35 років. 30% ізраїльтян молодше 14 років, 10% – старше 65 років. Чітко простежується тенденція старіння населення (в першу чергу через прибуття великої кількості людей похилого іммігрантів з республік колишнього СРСР).

Майже 64% єврейського населення – уродженці Ізраїлю ( «Сабри»), У 1948 році їх налічувалося всього 35%. Ашкеназі (євреї – вихідці з Європи, Північної Америки, Австралії, Нової Зеландії та ПАР) складають майже 25% населення; євреї, які мають афро-азіатські коріння (східні євреї або сефарди) – 11%. Арабське населення Ізраїлю налічує 1,461 мільйонів осіб (20,1% населення країни); з них мусульман – 1,197 мільйона, християн – 143 тисяч, друзів – 121 тисячу. Осіб інших національностей, які мають громадянство Ізраїлю, нараховується 322 тисячі чоловік (4,4% населення країни).

З початку 1990-х років, коли почалася масова імміграція євреїв до Ізраїлю з республік колишнього СРСР, населення країни збільшилося майже на 30%. У перші роки цієї хвилі імміграції приріст становив від 5 до 6% щорічно. У 1997 році число євреїв в Ізраїлі зросла на 86 тисяч осіб, причому 60% приросту – за рахунок нових іммігрантів, і лише 40% – за рахунок новонароджених у корінних ізраїльтян. Найбільша етнографічного група – вихідці з колишнього СРСР (1,1 мільйона чоловік). Євреїв – вихідців з Марокко налічується близько 500 тисяч чоловік, ефіопських євреїв (фаланги) – майже 70 тисяч. Імміграція з інших країн не грає настільки суттєвої ролі в демографічній динаміці, як в період з 1989 по 1999 роки. Зараз 86% зростання ізраїльського населення припадає на природний приріст і лише 14% – на імміграцію. Щорічний приріст населення становить 1,8% (раніше показник був на рівні 3,8%).

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2009», рівень грамотності дорослого населення (15 років і старше) Ізраїлю в 2007 році склав 97,1% (оціночно). Загальний показник навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах – 89,9%, індекс рівня освіти – 0,947.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2009», індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) для Ізраїлю в 2007 році склав 0,935, що дозволило йому зайняти 27-е місце в світі (з 182) в загальному рейтингу країн за цим показником (група країн з дуже високим рівнем розвитку людського потенціалу).

Посилання на основну публікацію