Населення Іспанії

За даними перепису 2001 році, в Іспанії проживали 40 мільйонів 847 тисяч 371 осіб. За оціночними даними на середину 2008 року, чисельність населення Іспанії склала 46,501 мільйонів чоловік.

За оціночними даними на середину 2008 року, природний приріст населення склав 0,2%; народжуваність на 1 000 осіб – 11; смертність на 1 000 осіб – 9; частка населення до 15 років – 14%, 65 років і старше – 17%. Середня очікувана тривалість життя в Іспанії дорівнює 80 рокам; для чоловіків цей показник становить 77 років, для жінок – 83 роки.

Іспанці становлять 88,7% населення. Разом з тим в Іспанії склалася система уявлень швидше про територіальну, а не етнічної спільності в традиційному її розумінні. Для жителів країни в більшості своїй вирішальну роль відіграють факти народження та проживання в конкретній місцевості (регіоні, провінції і так далі).

За даними Національного інституту статистики Іспанії, в 2008 році в країні налічувалося близько 11,3% іноземців, серед них найбільш численні групи представляють марокканці, еквадорці, англійці, колумбійці, німці, румуни, болгари та інші.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», рівень грамотності дорослого населення (15 років і старше) в Іспанії в 2005 році склав 99,0%. Загальний показник навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах у 2005 році дорівнював 98,0%, індекс рівня освіти – 0,987 (з максимуму в 1).

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) в Іспанії в 2005 році склав 0,949, що дозволило їй зайняти 13-е місце в світі (з 177) в загальному рейтингу країн за цим показником (група країн з високим рівнем розвитку людського потенціалу).

Посилання на основну публікацію