Населення Іраку

Офіційні статистичні дані з сучасного Іраку відсутні, далі наводяться оціночні дані неурядового дослідницького центру Population Reference Bureau.

За оціночними даними на середину 2009 року, чисельність населення становила 30,047 мільйонів чоловік.

За оціночними даними на середину 2009 року, природний приріст населення склав 2,3%; народжуваність на 1 000 осіб – 32; смертність на 1 000 осіб – 9; частка населення до 15 років – 41%, 65 років і старше – 3%. Середня очікувана тривалість життя в Іраку дорівнює 67 рокам; для чоловіків цей показник становить 64 роки, для жінок – 72 роки.

Частка міського населення від загальної чисельності в 2008 році склала 67%.

Етнічний склад у 2008 році (за оцінками Центрального розвідувального управління США): араби – 75-80% населення, курди – 15-20%, туркомани, ассірійці і інші народності – близько 5%.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2009», рівень грамотності дорослого населення (15 років і старше) Іраку в 2007 році склав 74,1%. Загальний показник навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах – 60,5%, індекс рівня освіти – 0,695.

У доповіді ПРООН «Про розвиток людини 2009» даних за індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП) для Іраку в 2007 році не представлено, що не дозволило йому увійти в загальний рейтинг країн за цим показником.

Посилання на основну публікацію