Населення і трудові ресурси Запорізької області

Населення Запорізької області становить 1876,4 тис. Чол. (На 01.01.2004 р). Середня. щільність населення – 69 чол. на 1 км2 (на 01.01.2004р.). Найбільш щільно заселені північно-західні райони області.

Район високоурбанізірований – 76,5%. За чисельністю населення виділяються такі міста, як Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Токмак. Більшість малих і середніх міст району мають сприятливі умови для соціально-економічного розвитку, зручне розміщення промислових підприємств, культурних, наукових і медичних установ, організацій сфери послуг, інфраструктури і т. П .. Проте надмірна концентрація промисловості у великих і середніх містах зумовлювала в минулому постійний дефіцит в них робочої сили, активізацію маятникової міграції, посилення відливу сільського населення в міста.

Коефіцієнт народжуваності в Запорізькій області один з найнижчих в державі – 7,7% (у середній по Україні – 8.3% о), коефіцієнт смертності – 16,1%, природний приріст населення, починаючи з 1991 p., Негативний (у 2002 році він представляв мінус 8,4%).

У віковій структурі переважає населення працездатного віку (56,8% – за станом на 01.01.2004р.).

Національна структура населення району формувалася історично. У радянські часи, особливо з 30-х років, дуже швидко зростала кількість росіян. Однак, незважаючи на це, в області переважають українці – 1308 тис. (63,1%). Росіяни за чисельністю на другому місці – 664 тис. (32%). Живуть також євреї, білоруси, болгари і представники інших національностей.

Область має значні економічно активне населення – 824 тис. Чол, серед них майже третина фахівці з вищою та середньою спеціальною освітою. Зокрема, економічно активне населення області становлять 56,8%.

У всіх сферах економічної діяльності області зайнято 44,3% працездатного населення району, зростає частина зайнятих у невиробничій сфері. Найбільша кількість зайнятих у промисловості. Вищу освіту мають 15,4% населення – це найвищий показник серед усіх економічних районів України.

Найбільше працевлаштована молодь віком до 28 років (40%). Всього станом на 01.01.2003р. кількість зареєстрованих громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, склало 39,0 тис. чол. Рівень зареєстрованого в 2003р. безробіття досягло 3,4%.

Якщо порівнювати ці показники з середньоукраїнські, то ситуація не здається дуже загрозливою. Однак особливе занепокоєння викликає приховане безробіття, про яку свідчать показники рівня безробіття, розрахованого за методологією Міжнародної організації роботи. Згідно з ними, рівень безробіття в Запорізькій області вище, ніж в середньому по Україні. Така ситуація вимагає посиленої уваги до проблем зайнятості населення в області з боку відповідних державних органів і насамперед служб зайнятості.

Посилання на основну публікацію