Населення Франції

Щільність населення 107 чол. на 1км2, що в 2-3 рази нижче, ніж в сусідніх країнах, хоча в окремих районах (Паризький басейн, Прованс, Лазурний берег) показник щільності вище середнього в кілька разів. У містах проживає 75% населення (2002).

Рух населення Ф. історично характеризується чергуванням довгострокових різких підйомів і сильних падінь. Демографічний приріст за 1896- 1946 склав всього 0,3 млн чол., А за 1946-2002 – 20 млн чол. Основна частина приросту припала на 1950-70-і рр., В 1980-2002 – всього 4,9 млн чол.

Природний приріст населення становить 4% при народжуваності 13% і смертності 9%. Збереження відносно високого рівня природного приросту пояснюється довгостроковими позитивними зрушеннями в режимі відтворення населення і розширенням імміграції. Поліпшення режиму відтворення проявляється в досить високою (для європейської країни) народжуваності, незважаючи на скорочення числа укладених шлюбів і зростання розлучень, підвищення середнього віку вступу в шлюб, посилення участі жінок у суспільному виробництві. Спостерігається стабільне зниження показників смертності внаслідок зменшення дитячої смертності (4 чол. На 1000 новонароджених) і збільшення середньої тривалості життя. Остання дорівнює 79,05 року (в т.ч. 75,17 року – у чоловіків і 82,5 року у жінок), одне з перших місць у світі.

Співвідношення чоловіків і жінок – 48,6: 51,4. Вікова структура характеризується вираженою тенденцією до старіння. Частка осіб у віці 0-14 років 18,5%, 15-64 роки – 65,2%, 65 років і старше – 16,3% (2002).

Внаслідок швидкого підвищення значущості старших поколінь зростання економічно активного населення відстає від загального росту населення. Чисельність зайнятих 26,6 млн чол. У найбільш працездатних віках (20-60 років) знаходиться лише 45,8% економічно активного населення, до того ж 40,6% даної групи – особи від 40 років і старше.
За прогнозами, при збереженні нинішніх демографічних тенденцій населення Ф. збільшиться до 2050 всього на 5 млн чол. При цьому не менше 1/3 жителів буде старше 60 років, і лише 20% – молодше 20. Чисельність економічно активного населення буде зростати до 2006, а потім почне скорочуватися (до 2020 на 750 тис.чол. В порівнянні з 2002).

Важлива складова демографічної ситуації у Ф. – імміграція, що забезпечила за 2-ю пол. 20 в. близько 1/4 приросту населення. У 1980-ті – сер. 90-х рр. річний приплив іммігрантів становив до 100 тис.чол., з сер. 1990-х рр. в результаті державних обмежень знизився до 50 тис. чол. У 2002 у Ф. налічувалося 3,3 млн іноземців-резидентів, тобто резидентів, які не отримали прав громадянства. Його щорічно купують близько 100 тис.чол .; їхніх дітей і онуків офіційна статистика відносить до числа французів. З урахуванням подібних категорій у Ф. зараз проживає не менше 15 млн вихідців з інших країн – майже 25% населення.

У 2002 40,3% іммігрантів становили європейці (в основному з Португалії, Іспанії та Італії), 43% – африканці (головним чином з Марокко, Алжиру й Тунісу). Іммігранти, особливо вихідці з африканських країн, мають низьку виробничої кваліфікацією; можливість їх працевлаштування в умовах нинішнього етапу НТР невелика, а адаптація до норм життя нової батьківщини утруднена через глибокі міжкультурних відмінностей. Виникаючі в цьому зв’язку соціально-економічні проблеми (безробіття, злочинність) виявляються в політичному житті прискореним зростанням впливу ультраправих партій.

Ф. характеризується високим рівнем освітньої підготовки населення. У 2002 система освіти охоплювала 14 млн 390 тис. Учнів та студентів, св. 1 млн вчителів, професорів. Вищу освіту мають 6,6% жителів, середня спеціальна – 15,1%. Бакалаврами в 2002 стали 79% випускників ліцеїв. За загальним розмірами витрат на освіту і по їх частці у ВВП Ф. ??стоїть на одному з перших місць у світі.

Переважна частина населення – французи. Кілька невеликих етнічних меншин виникли історично в прикордонних районах, багато з яких перш ставилися до інших країн. Зараз меншості не перевищують 6,5% жителів країни. Найбільше – ельзасці, а також бретонці, фламандці, корсиканці, баски і каталонці. Їх культурні особливості, традиції, мови розглядаються у Ф. як важливі елементи спільної культурної спадщини і дбайливо зберігаються.
За віросповіданням переважна більшість французів – католики (83-88%). Друга за чисельністю конфесія – мусульмани, далеко випереджають протестантів та іудеїв (відповідно 5-10, 2 і 1% населення).

Посилання на основну публікацію