Населення Фінляндії

За оціночними даними на середину 2008 року, чисельність населення становила 5,312 мільйона осіб.

За оціночними даними на середину 2008 року природний приріст населення склав 0,2%; народжуваність на 1 000 осіб – 11; смертність на 1 000 осіб – 9; частка населення до 15 років – 17%, 65 років і старше – 17%. Середня очікувана тривалість життя в Фінляндії дорівнює 79 рокам; для чоловіків цей показник становить 76 років, для жінок – 83 роки.

Етнічний склад населення: фіни – 92%, шведи – 6%, інші (російські, саами, естонці та ін.) – 2%.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», рівень грамотності дорослого населення (15 років і старше) в Фінляндії в 2005 році склав 99,0%. Загальний показник навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах в 2005 році – 100%, індекс рівня освіти – 0,993 (з максимуму в 1).

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) в Фінляндії в 2005 році склав 0,952, що дозволило їй зайняти 11-е місце в світі (з 177) в загальному рейтингу країн за цим показником (група країн з високим рівнем розвитку людського потенціалу).

Посилання на основну публікацію