Населення Естонії

За оціночними даними національної статистики, на початок 2003 населення Естонії становило 1356 тис. Чол., Скоротилася на 20,7 тис. Чол. в порівнянні з даними перепису 2000.

Чисельність населення в Е. зменшується за рахунок як негативного природного приросту, так і еміграції. З 1995-2001 коефіцієнт смертності неухильно зростав (з 11,9 до 13,5%), а народжуваності – зменшувався (з 13,9 до, 7%), при цьому зменшувався і коефіцієнт дитячої смертності (з 1,7 до 12, 6 чол. на 1000 новонароджених). Середня тривалість життя 69,7 року, чоловіків 63,7, жінок 76 років. У 2001 17% населення було молодше 15 років, 15% – старше 15 років, 6% – св. 65 років. Чоловіки становлять 47% населення, жінки – 53%. У містах проживає 67,1% населення. Вік виходу на пенсію з 2002 65 років для чоловіків, 60 років для жінок.
Етнічний склад: естонці – 65,1%, росіяни – 2,1%, українці – 2,5%, білоруси – 1,5%, фіни – 1%. Естонське громадянство мають 75,1% постійного населення (практично всі естонці), 6,2% – російське, не мають жодного громадянства св. 12%.

Естонська мова відноситься до прибалтійсько-фінської гілки фіно-угорської сім’ї мов.

Серед віруючих переважають лютерани (0- 5%), є православні (в т.ч. естонці), баптисти, методисти, адвентисти сьомого дня, католики, п’ятидесятники. Зареєстровано церков, прибуткових спілок та 66 приватних парафій.

Посилання на основну публікацію