Населення Естонії

Згідно з результатами перепису населення 2000 року, в країні проживало 1 мільйон 370 тисяч чоловік. За оціночними даними на середину 2008 року, чисельність населення становила 1,340 мільйонів осіб.

За оціночними даними на середину 2008 року, природний приріст населення склав -0,1%; народжуваність на 1 000 осіб – 12; смертність на 1 000 осіб – 13; частка населення до 15 років – 15%, 65 років і старше – 17%. Середня очікувана тривалість життя в Естонії дорівнює 73 рокам; для чоловіків цей показник становить 67 років, для жінок – 78 років.

Етнічний склад населення (за даними перепису 2000 року): естонці (67,9%), росіяни (25,6%), українці (2,1%), білоруси (1,3%), фіни (0,9%) , інші (2,2%).

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», рівень грамотності дорослого населення (15 років і старше) в Естонії в 2005 році склав 99,8%. Загальний показник навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах в 2005 році – 92,4%, індекс рівня освіти – 0,968 (з максимуму в 1).

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) в Естонії в 2005 році склав 0,860, що дозволило їй зайняти 44-е місце в світі (з 177) в загальному рейтингу країн за цим показником (група країн з високим рівнем розвитку людського потенціалу).

Посилання на основну публікацію