Населення Чорногорії

За даними перепису 2003 року, в Чорногорії проживали 620 тисяч 145 осіб. За оціночними даними на середину 2008 року, чисельність населення становила 0,627 мільйона осіб.

За оціночними даними на середину 2008 року, природний приріст населення склав 0,3%; народжуваність на 1 000 осіб – 12; смертність на 1 000 осіб – 10; частка населення до 15 років – 20%, 65 років і старше – 13%. Середня очікувана тривалість життя в Чорногорії дорівнює 73 рокам; для чоловіків цей показник становить 71 рік, для жінок – 75 років.

За даними перепису 2003 року, в національній структурі населення республіки чорногорці становили 43,16%, серби – 31,99%, босняк – 7,77%, албанці – 5,03%. За переписом 1991 року, чорногорці становили 61,8%, а серби – 9,3%. Такі радикальні зміни за одне десятиліття вказують на подвійну ідентичність чорногорців, при якій зміна етнічної самоідентифікації залежить від політичного самовизначення.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», рівень грамотності дорослого населення (15 років і старше) в Чорногорії в 2005 році склав 96,4%. Загальний показник навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах в 2005 році – 74,5%. Індекс розвитку людського потенціалу для Чорногорії не розраховувати.

Посилання на основну публікацію