Населення Чехії

За даними перепису 2001 року, населення Чехії становило 10 мільйонів 230 тисяч 60 осіб. За оціночними даними на середину 2008 року, в Чехії проживали 10,428 мільйонів чоловік.

За оціночними даними на середину 2008 року, природний приріст населення склав 0,1%; народжуваність на 1 000 осіб – 11; смертність на 1 000 осіб – 10; частка населення до 15 років – 14%, 65 років і старше – 15%. Середня очікувана тривалість життя в Чехії дорівнює 77 рокам; для чоловіків цей показник становить 74 роки, для жінок – 80 років.

За даними перепису 2001 року, чехи склали 90,42% від загальної чисельності населення, мораване (самоідентифікація частини жителів Моравії) – 3,72%, словаки – 1,89%, поляки – 0,51%, німці – 0,38% , цигани – 0,11%, сілезці – 0,106%.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», рівень грамотності дорослого населення (15 років і старше) в Чехії в 2005 році склав 99,0%. Загальний показник навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах в 2005 році – 82,9%, індекс рівня освіти – 0,936 (з максимуму в 1).

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) в Чехії в 2005 році склав 0,891, що дозволило їй зайняти 32-е місце в світі (з 177) в загальному рейтингу країн за цим показником (група країн з високим рівнем розвитку людського потенціалу).

Посилання на основну публікацію