Населення Болгарії

У 1965-85 відзначалася тенденція до зростання чисельності населення (відповідно з 8,2 до 8,9 млн чол.), Яка в 1990-і рр. змінилася на протилежну. До поч. 2002 населення зменшилося на 11% порівняно з 1985. В етнічному складі населення переважають болгари (близько 84%, 2001). З інших етнічних груп найбільш численні турки (9,5%) і цигани (4,6%). Згідно з даними перепису населення 2001, для 84,5% населення рідна мова – болгарська, для 9,6% – турецький, для 4% – циганський. Співвідношення народжуваності та смертності в 20 в. зумовило тенденцію до зниження природного приросту населення, який, однак, до кін. 1980-х рр. був позитивним. У 2001 народжуваність склала 8,6% о, смертність – 14,1% о, дитяча смертність – 14,4 чол. на 1000 новонароджених. У 1990-і рр. природний приріст став негативним: -5,5% (2001). Середня тривалість життя (1998-2000) – 71,7 року, в т.ч. чоловіків – 68,2, жінок 75,3 року.

Йде процес старіння населення. У віковій структурі питома вага молодих віків (до 20 років) зменшився з 51,1% в 1900 до 21,8% в 2001, а літніх (60 років і старше) виріс з 8,4 до 22,5% .З 1956 наростає перевищення чисельності жіночого населення, до поч. 2002 чоловіків 48,7% населення, жінок – 51,3%, на 1000 чоловіків припадало 1053 жінки. У ході урбанізації швидко зростало міське населення, на частку якого в 1965 доводилося 46,5%, а до 2002 – 69,3%. У Б. поступово підвищується вік виходу на пенсію. У 2003 за наявності низки умов він становив 57 років для жінок і 62 роки для чоловіків. Освітній рівень населення: св. 52% старше 7 років мають вищу і середню освіту (2001).
Домінуюче віросповідання – православ’я, якого дотримуються близько 82,6% населення, 12,2% – мусульмани, 0,6% – католики, 0,5% – протестанти, 3,6% Не самовизначились (2001).

Посилання на основну публікацію