Населення Білорусії

Щільність населення Білорусії 47,9 чол. на 1 км2. Чисельність населення Білорусії в 1990-і рр. мала тенденцію до зменшення.

У 1991 вона становила 10 198 тис. Чол., В 1992 – 10 235, в 1995 – 10 177, у 2001 – 9951.
У 2001 народжуваність 9,2% о, смертність 14,1% <>; природний спад населення 4,9%; дитяча смертність 9,1 чол. на 1000 новонароджених. Середня тривалість життя населення в 2001 склала 68,5 року, в т.ч. чоловіків 62,8, жінок 74,5 року (2001).

На початок 2002 в Білорусії налічувалося 4666,4 тис. Чоловіків і 5284,5 тис. Жінок. Міське населення 7031,1 тис. Чол., Сільське – 2918,8 тис. Чол.

Вік виходу на пенсію чоловіків 60 років, жінок – 55 років. На 1000 чол. у віці 15 років і старше за станом на 1999 852 людини мали вищу і середню (повне і неповне) освіту, в т.ч. 140 чол. – Вища, 712 чіл.- середню освіту (включаючи незакінчену вищу і середню професійну).

У республіці проживають представники 125 національностей. Основними етнічними групами є білоруси (81% населення), росіяни (11%), поляки (4%), українці (2%). Проживають також татари, литовці, латиші та представники інших національностей. Мови – білоруська, російська, а також польський, український, литовський (переважно в прикордонних районах).

У Білорусії з давніх пір співіснують всі світові релігії. Нині понад 80% віруючих вважають себе православними, 14% – католиками, 2% – протестантами різних напрямків; решта зараховують себе до іудеїв, мусульман, буддистів і послідовникам нових релігійних течій. У 2002 в республіці діяло 2830 релігійних громад 26 національностей. У 1990-і рр. кількість релігійних напрямків та громад зросла більш ніж утричі.

Посилання на основну публікацію