Населення Бельгії

Темпи приросту населення 0,15% (2002). Народжуваність – 10,58% о, смертність – 10,08% о Дитяча смертність сягає 4,64 чол. на 1000 новонароджених (2002). Середня тривалість життя становить 78,13 року, в т.ч. жінок – 81,62, а чоловіків – 74,8 (2002).

Структура населення має ряд статевовікових особливостей. Чисельність чоловічого населення країни в цілому трохи поступається жіночому (0,96). Правда, при народженні воно переважає (1,05), але потім поступово втрачає своє лідерство. У віці 15-64 року цей показник майже вирівнюється (1,02), а св. 65 років вже наступає значний розрив (0,69). Вікова структура населення: до 14 років – 17,3%, 15 -64 року – 65,6%, 65 років і старше -17,1%. Вік виходу на пенсію коливається в межах 56-58 років. Переважна частина населення проживає в містах (80,5%).
Етнічний склад: фламандці (58%), валлони (31%), інші (11%). За останні 10-20 років частка фламандців постійно зростала. Використовувані мови: голландська (60%), французька (40%), німецька (менше 1%). Етнічні групи проживають переважно в певних провінціях. Північна частина країни (Західна і Східна Фландрії, Флаамс-Брабант, Антверпен, Лімбург) заселена фламандцями, які говорять на особливому мовою західнонімецької групи, близькому до голландського. На півдні переважають валлони (Брабант-Валлон, Ено, Льєж, Намюр), мова яких близький до северофранцузской (вони представляють нащадків романізованих белгов). На цьому ж мовою говорить близько 80% жителів Брюсселя. Нарешті, на сході країни (навколо м Ейпен і Мальмеді) проживають в основному німці.

Освітній рівень високий (98% жителів країни можуть читати і писати).

Релігійний склад відображає чітко виражене переважання католиків (75%); протестанти та інші вероисповедования менш представлені (25%).

Посилання на основну публікацію