Населення Бельгії

За офіційними даними, чисельність населення Бельгії в 2008 році склала 10 мільйонів 666 тисяч 866 осіб.

За оціночними даними на середину 2008 року, природний приріст населення склав 0,2%; народжуваність на 1 000 осіб – 12; смертність на 1 000 осіб – 10; частка населення до 15 років – 17%, 65 років і старше – 17%. Середня очікувана тривалість життя в Бельгії дорівнює 80 рокам; для чоловіків цей показник становить 77 років, для жінок – 82 роки.

Згідно з офіційними даними, в 2008 році іноземці становили 9,81% від загальної чисельності населення. Найбільш численними були вихідці з Італії, Нідерландів, Франції, Марокко, Іспанії, Туреччини, Німеччини, Польщі, Португалії, Великобританії, ДРК, колишній Югославії. Фламандці складають більше 58% населення, валлони – близько 31%. Частка фламандців постійно зростає в останні десятиліття.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», рівень грамотності дорослого населення (15 років і старше) в Бельгії в 2005 році склав 99,0%. Загальний показник навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах в 2005 році – 95,1%, індекс рівня освіти – 0,977 (з максимуму в 1).

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) в Бельгії в 2005 році склав 0,946, що дозволило їй зайняти 17-е місце в світі (з 177) в загальному рейтингу країн за цим показником (група країн з високим рівнем розвитку людського потенціалу).

Посилання на основну публікацію