Національний склад населення СРСР

В СРСР проживає понад 100 націй і народностей. Всі вони незалежно від чисельності відрізняються самобутніми національними ознаками. Більшість їх має свою державність — від автономного округу до союзної республіки. До складу СРСР входять 15 союзних, 20 автономних республік, 8 автономних областей і 10 автономних округів.

Переважна частина населення СРСР відноситься до чотирьох мовних сімей (мається на увазі лише корінне населення).

I. Індоєвропейська сім’я найчисленніша, мовами цієї сім’ї розмовляє в СРСР понад 204 млн. чоловік (дані 1979 р.).

Групи: 1) слов’янська — близько 189,3 млн., у тому числі росіяни — 137,4 млн., українці — 42,4 млн., білоруси — 9,5 млн. осіб;

2) летто-литовська — 4,3 млн., в тому числі литовці — 2,9 млн., латиші — 1,4 млн.;

3) іранська — 3,6 млн., в тому числі таджики — 2,9 млн., осетини — 0,5 млн.;

4) романська — 2,9 млн. чоловік молдавани;

5) самостійну групу Індоєвропейської сім’ї складають вірмени — 4,1 млн. осіб.

II. Алтайська сім’я — 40 млн. чоловік.

Групи: 1) тюркська — близько 39 млн. Народи цієї групи живуть у кількох історико-етнографічних областей:

Середня Азія і Казахстан — 23,2 млн. осіб, у тому числі узбеки — 12,5 млн., казахи — 6,5 млн., туркмени — 2 млн., киргизи — 1,9 млн., каракалпаки — 0,3 млн.;

Урало-Волзький район — всього близько 9,5 млн. осіб, у тому числі татари — 6,3 млн., чуваші — 1,8 млн., башкири — 1,4 млн.;

Сибір — всього близько 650 тис. осіб, у тому числі якути — 328 тис., тувинці — 166 тис., хакаси — 71 тис., алтайці — 60 тис., шорцы -16 тис., долгане — 5 тис.;

Кавказ — всього близько 6 млн. чоловік, у тому числі азербайджанці — 5,4 млн., кумики — 230 тис., карачаївці — 131 тис., балкарці — 66 тис., ногайці — 60 тис. В Молдавії живуть гагаузи — 173 тис.;

2) монгольська — близько 500 тис. осіб, в тому числі буряти — 300 тис., калмики — 140 тис.;

3) тунгусо-манчжурська — всього 55 тис. найчисленніший народ цієї групи евенки — 28 тис. Сюди ж відносяться евени, нанайці, ульчи, orochi.

III. Кавказька сім’я — близько 6,5 млн. чоловік. Групи: 1) картвельская (грузини) — 3,5 млн.;

2) абхазо-адигейська — близько 600 тис., в тому числі абхази — 91 тис., абазини — 29 тис., кабардинці — 322 тис., адигейці — 109 тис., черкеси — 46 тис.;

3) нахсько-дагестанська — близько 2,3 млн., в тому числі чеченці — 756 тис., інгуші — 186 тис. і народності Дагестану — 1,4 млн. осіб, з яких найбільш великі аварці — 483 тис., лезгини — 383 тис., даргинці — 287 тис., лакци — 100 тис., табасараны — 75 тис. чоловік і ряд нечисленних народів — рутульцы, цахуры, агулы та ін.

IV. Уральська сім’я — 4,2 млн. чоловік.

Групи: 1) фінська — понад 4 млн., в тому числі марійці — 622 тис., комі і комі-перм’яки — 500 тис., в тому числі

останніх — 150 тис., карели — 138 тис.; саамі — 1,5 тис.;

2) угорська — ханти, мансі — близько 30 тис.;

3) самодийская — близько 35 тис., в тому числі ненці — 30 тис. та малі народи Сибіру — селькупи, нганасане.

Мови деяких малих народів Східного Сибіру і Далекого Сходу не можна віднести ні до однієї з цих названих родин і груп. На мовах чукотсько-камчатської сім’ї кажуть чукчі — 14 тис., коряки — 8,0 тис. і ительмены. Тут же живуть ескімоси, алеути, а також нечисленні палеоазиатские народи — юкагиры, нівхи.

Вихідці з інших країн, проживають в СРСР, належать до різних мовних сімей, найбільш численні з них німці — 1,9 млн., євреї — 1,8 млн. і поляки — 1,2 млн. осіб.

Представники окремих народів, тісно спілкуються тривалий час з іншими народами, сприймають від них мову, який нерідко стає їхнім рідним. За даними перепису населення 1979 р., близько 28% населення СРСР вільно володіють в якості другого мовою інших народів країни, в тому числі 24% — російською. Частина людей вважають своєю рідною мову іншої національності, наприклад російська, його назвали багато євреїв, мордви, татар, вірмен, чувашів і велика частка башкирів.

Національний склад населення СРСР в цілому і особливо в окремих республіках змінюється, що зумовлено різними темпами відтворення окремих народів і ступенем їх асиміляції. З 1970 — 1979 рр .. населення СРСР збільшилося на 8,7%, але зростання чисельності окремих народів істотно відрізнявся від среднесоюзного показника (табл. 7). За цей час кількість мордви і карел зменшилася, а латишів, естонців, удмуртів, комі залишилося на рівні 1970 р. В цілому ж чисельність народів Індоєвропейської мовної сім’ї збільшилася на 5%, Алтайської на 21, Кавказької на 8%, а Уральської не змінилася.

Народи СРСР формувалися протягом тривалого часу з численних різномовних племен, що належать до різних расових типів. Процеси етнічного розвитку окремих народів до соціалістичного періоду протікали дуже складно, нерідко в гострій боротьбі за свою територію і незалежність. Одним із них вдавалося зберегти цілісність етнічної території і компактність розселення в її межах, інші ж, відтиснуті сильним супротивником або гнані нуждою, були змушені селитися на нових місцях, створюючи окремі поселення або великі ареали компактного розселення. Таким шляхом виникали зони чересполосного розселення окремих народів.

В період соціалістичного будівництва міграції придбали інший характер, масштаби їх збільшилися, а ступінь участі в них різних народів сильно зросла. Це призвело до розширення ареалів розселення ряду народів, наприклад росіян, українців, узбеків, казахів, азербайджанців, і ускладнення структури національного складу окремих районів країни.

Посилання на основну публікацію