Національне господарство Словенії

У щорічній класифікації Всесвітнього банку, опублікованій в середині 2008 року, Словенія названа країною з економікою «високого доходу» (high income). Категорія Словенії як країни-позичальника не визначається.

У рейтингу конкурентоспроможності економік світу в 2008-2009 роках Словенія займає 42-е місце (з 134) з показником 4,50 бала.

В останні роки Словенія демонструвала стійкі показники економічного зростання, хоча його темпи почали сповільнюватися після 2004 року ЄС ставить перед Словенією наступні завдання: збільшити гнучкість бюджету, ввести гнучку шкалу заробітної плати, зберегти жорсткий контроль над діяльністю фінансових організацій, продовжити і розширити приватизацію в певних секторах економіки. ЄС позитивно оцінив зусилля уряду Словенії з виконання вимог для вступу в зону євро, що і сталося 1 січня 2007 року.

Провідними галузями словенської економіки є: промисловість, енергетика, транспортний сектор, будівництво, сфера послуг і сільське господарство. Особливе місце в словенській економіці займає туризм. У 2007 році Словенію відвідали приблизно 2,5 мільйонів туристів, які залишили в країні більше 2 мільярдів доларів США. Словенська економіка традиційно досить сильно орієнтована на зовнішній ринок. Умови для ведення сільського господарства в цілому не дуже сприятливі. У сільському господарстві домінує приватний сектор: близько 90% оброблюваної землі належать дрібним і середнім приватним господарствам. Високо розвинене тваринництво, виноградарство, рибальство, садівництво.

Після здобуття незалежності Словенія – одна з найбільш економічно розвинених республік СФРЮ – переживала період економічної стагнації, яка пізніше змінилася стійким зростанням.

Хороші економічні показники Словенії не в останню чергу визначаються продуманої економічної політикою держави. Національним пріоритетом був проголошений перехід до сучасної соціальної ринкової економіки і якнайшвидшої інтеграції в західноєвропейські структури. Послідовне проведення приватизації також сприятливо позначилося на стані економіки.

За даними Центру міжнародної торгівлі, основними експортними товарами є (2006 рік): транспортні засоби, виключаючи залізничний транспорт (13,67%); енергосилове обладнання (12,96%); електричним та електронним обладнанням (10,49%); фармацевтична продукція (6,85%); сталь, чавун і вироби з них (6,5%); меблі, світильники та ін. (6,05%); алюміній і вироби з нього (4,92%); пластмаси та вироби з них (3,58%); каучук та вироби з нього (2,9%) та ін.

За даними Центру міжнародної торгівлі, основними імпортними товарами є (2006 рік): енергосилове обладнання (12,30%); транспортні засоби, виключаючи залізничний транспорт (11,52%); мінеральне паливо, змащувальні масла, дистиляти та ін. (11,18%); сталь, чавун і вироби з них (8,85%); електричним та електронним обладнанням (7,81%); пластмаси та вироби з них (4,86%); алюміній і вироби з нього (3,19%); фармацевтична продукція (2,56%) і ін.

Основними зовнішньоторговельними партнерами Словенії є: Німеччина, Італія, Франція, Австрія, Хорватія, Росія та ін.

Посилання на основну публікацію