Національне господарство Мальти

Як Мальтійський орден, так і Великобританія робили акцент на підтримку військових об’єктів, що, однак, не перешкоджало розвитку інших галузей господарства.

На Мальті склалися умови для диверсифікація економіки. У післявоєнний період найважливіший внесок в економічний розвиток Мальти внесла Великобританія.

В економіці країни переважає сектор послуг, хоча інвестиції продовжує залучати наукомісткий сектор виробництва. Важливе місце в економіці Мальти займають суднобудівна і судноремонтна промисловість, в якій трудиться майже 1/3 загального числа зайнятих в країні. Сільське господарство відіграє незначну роль.

Мальта – один з провідних центрів контейнерних і вантажних перевезень. Найважливіший двигун мальтійської економіки – туризм, що сприяє збереженню темпів її зростання, забезпечення робочих місць і припливу іноземної валюти. Значення туризму для Мальти росло одночасно зі збільшенням попиту на відпочинок в Середземномор’ї в країнах Західної Європи. Сьогодні туристична індустрія – одна з головних дохідних статей бюджету Мальти. Архіпелаг щорічно відвідують близько 1,2 мільйона туристів, а в готельному і ресторанному бізнесі працює не менше 7% всіх зайнятих в економіці країни.

На Мальті розвинені сектор фінансових послуг та діяльність, пов’язана з функціонуванням «вільних портів». Мальта пройшла великий шлях від офшорної зони до одного з активних прихильників введення загальносвітової регулятивної політики у фінансовому секторі. Проекти в даній сфері реалізуються в основному в рамках ЄС і Співдружності. Частка фінансових послуг в ВВП країни зростає з року в рік.

1 січня 2008 року Мальта приєдналася до єврозони.

У щорічній класифікації Всесвітнього банку, опублікованій в середині 2008 року, Мальта названа країною з економікою «високого доходу» (high income), яка не є членом ОЕСР. Категорія Мальти як країни-позичальника не визначається.

У рейтингу конкурентоспроможності економік світу в 2008-2009 років Мальта займає 52-е місце (з 134) з показником 4,31 бала.

За даними Центру міжнародної торгівлі, основними імпортними товарами є (2006 рік): електричне і електронне обладнання (30,59%); мінеральне паливо, змащувальні масла, дистиляти та інше (9,12%); енергосилове обладнання (8,99%); транспортні засоби, виключаючи залізничний транспорт (4,71%); пластмаси та вироби з них (3,73%); оптичні, фотографічні, технічні, медичні та ін. прилади (3,14%); фармацевтична продукція (2,3%); папір, картон, целюлоза (2,17%) і інше.

Головними зовнішньоторговельними партнерами Мальти є держави ЄС (особливо Німеччина, Франція, Великобританія, Італія), Сінгапур, США.

Посилання на основну публікацію