Національне господарство КНДР

До періоду японської окупації Корея була країною з традиційною аграрної економікою. Японська влада поклали початок розвитку важкої індустрії, гірничодобувної промисловості, почалося розвиток транспортної інфраструктури і комунікацій. Основні запаси рудних корисних копалин зосереджені, головним чином, на півночі Корейського півострова. Форсована індустріалізація проводилася Японією з метою максимального використання ресурсів Кореї для забезпечення власних потреб, особливо оборонної промисловості та армії.

Після звільнення Кореї протягом 1946 року на Півночі були прийняті закони про земельну реформу, націоналізацію промисловості, банківської системи, транспорту. Відновлення економіки було перервано Корейською війною 1950-1953 років. Розвиток економіки йшло за планами, встановленим урядом. На початку 1960-х років було взято курс на форсовану індустріалізацію при паралельному розвитку цивільного і військового секторів економіки. Економіка КНДР пережила серйозне потрясіння з розпадом СРСР, коли країна втратила основного економічного партнера і донора. У грудні 1993 року в КНДР оголосили про невиконання семирічного плану розвитку економіки (1987-1993 роки). У 1995-1996 роках стихійні лиха привели до важкого продовольчій кризі. До кінця 1990-х років стало очевидним, що держава не володіє необхідними ресурсами для задоволення потреб населення в продовольчих товарах і товарах широкого вжитку. Росла залежність КНДР від гуманітарної допомоги з боку зарубіжних держав і міжнародних організацій.

Складність ситуації посилюється нестачею енергії, застарілим обладнанням та відсутністю інвестицій, що зберігається системою державного планування в поєднанні з непропорційно високою часткою витрат на оборону (до 20-25% ВВП), а також значним зовнішнім боргом. Основними галузями є військова промисловість, машинобудування, хімічна і гірничодобувна промисловість. Головними завданнями економічного розвитку є досягнення самозабезпечення, модернізація виробництва, вдосконалення системи управління господарством.

У липні 2002 року були прийняті «Державні заходи», що представляють собою ряд перетворень в економічному регулюванні з метою дати новий імпульс економічному розвитку країни. Зміни включали цінову реформу та індексацію заробітної плати. Підприємства отримали ширші права автономії, в тому числі – право розпоряджатися оборотом і частиною виробленої продукції. Був знятий ряд обмежень на індивідуальне і колективне підприємництво (надомну індивідуальний і спільна робота). У країні стали функціонувати ринки продовольчих і промислових товарів, де приватні особи, підприємства та сільськогосподарські кооперативи можуть реалізувати свою продукцію. Однак продовольча проблема в цілому не вирішена: залежність від міжнародної допомоги зберігається.

Оцінка економіки КНДР вкрай утруднена через відсутність достовірних даних. Уряд країни не надає інформації про основні економічні показники в абсолютному вираженні, обмежуючись неповною інформацією в процентному вираженні.

Дані про класифікацію економіки КНДР Світовим банком недоступні. За оціночними даними, в середині 2006 року ВВП КНДР за паритетом купівельної спроможності дорівнював 40 мільярдів доларів. Темп приросту ВВП склав 1,6%. У 2002 році зовнішня заборгованість КНДР склала 12,5 мільярда доларів (при ВНП 16,8 мільярда доларів, тобто 74% від ВНП). У 2005 році сальдо торгового балансу КНДР було негативним і дорівнювало 1,38 мільярда доларів (експорт 1,34 мільярда доларів, імпорт 2,72 мільярда доларів).

За оціночними даними, частка промисловості в структурі ВВП склала у 2006 році 33,8%, сільського господарства – 30,2%, сфери послуг – 36%.

Основними країнами-імпортерами для КНДР є КНР і Таїланд, головними експортерами – КНР, Республіка Корея.

За даними Світового банку, кількість стаціонарних і мобільних телефонів у КНДР на 1 000 осіб у 2000 році склало 23 (для порівняння, в 1990 році – 25 осіб). Дані про кількість персональних комп’ютерів і інтернет-користувачів на 1 000 осіб недоступні. Відомо про переважному розвитку в КНДР мережі інтранет.

Дані про показники ВВП в абсолютних цифрах недоступні. За оціночними даними, ВВП на душу населення в КНДР (за паритетом купівельної спроможності) склав в 2006 року 1 800 доларів.

Посилання на основну публікацію