Національне господарство Ірландії

В кінці XX – початку XXI століття ірландська економіка проявила себе як одна з найдинамічніших в Західній Європі (не випадково Ірландію називали «кельтським тигром» – за аналогією з швидко зростаючими економіками деяких країн Південно-Східної Азії, іменувалися «драконами»). У 1995-2000 роках економіка країни зросла на 10%, а в 2001-2004 роках цей показник становив 7%; середнє зростання з 1995 по 2007 рік досяг 6%. Провідну роль тут зіграли такі чинники, як діяльність в країні великих транснаціональних компаній, обсяги зовнішньої торгівлі, виділення коштів з боку ЄС, іноземні інвестиції і бурхливий розвиток будівельного сектора.

Разом з тим в 2007 році намітилася тенденція уповільнення темпів розвитку економіки Ірландії, що характеризується зниженням темпів зростання ВВП, продуктивності праці, обсягів експорту, а також зростанням інфляції.

За останні роки відбувся перехід від господарства, традиційно орієнтованого на аграрний сектор, до економіки, в якій домінують галузі торгівлі, промисловості та інвестицій. Традиційно в країні представлені харчова, текстильна, швейна, скляна, машинобудівна, хімічна промисловість та енергетика, однак найбільш швидко розвиваються високотехнологічні та наукомісткі галузі, такі, як фармацевтика, електроніка і сектор інформаційно-комунікаційних технологій, становлення яких було обумовлено проведенням послідовної політики залучення іноземних капіталовкладень. Сектор високих технологій включає широкий спектр галузей. У хімічній промисловості ключове значення має фармацевтика.

Важливу роль відіграє експорт товарів. В Ірландії широкий розвиток отримав ринок високотехнологічного програмного забезпечення – країна займає 1-е місце в світі з експорту цієї продукції. Також інтенсивно розвивалися сфери споживчих витрат і бізнес-інвестування.

Однак швидке економічне зростання спровокував посилення темпів інфляції. Рівень інфляції в 2007 році склав 4,6% – істотно вище за аналогічний показник останніх років. До того ж спостерігався бум цін на нерухомість: за період з 1996 по 2006 рік їх зростання було більш інтенсивним, ніж в будь-якій іншій розвиненій економіці світу. Швидке зростання промисловості і торгівлі, а також підвищення цін на нерухомість і інфляція призвели до посилення соціальної диференціації в суспільстві, що поступово набуває масштаб серйозної суспільно-політичної проблеми.

Рівень державної заборгованості в Ірландії залишається одним з найбільш «здорових» економічних показників по ЄС (тобто значно нижче середньоєвропейських показників). Зростання зайнятості в 2007 року склав 3%. Рівень безробіття в 2007 році почав зростати і склав близько 4,8%, що, як очікується, призведе до втрати більше 25 тисяч робочих місць.

За рівнем ВВП на душу населення Ірландія займає 2-е місце в ЄС (після Люксембургу) і в 2007 році обігнала США.

Економіка Ірландії орієнтована на зовнішню торгівлю і тому багато в чому залежить від неї. Великобританія займає перше місць серед партнерів Ірландії з імпорту (близько 37%) і друге – серед партнерів по експорту (близько 17%).

У щорічній класифікації Всесвітнього банку, опублікованій в середині 2008 року, Ірландія названа країною – членом ОЕСР з економікою «високого доходу» (high income). Категорія Ірландії як країни-позичальника не визначається.

У рейтингу конкурентоспроможності економік світу Ірландія в 2008/2009 роках зайняла 22-е місце з 134 з показником 4,99 (максимальний показник – 7).

За даними Центру міжнародної торгівлі, основними експортними товарами є (2006 рік): органічні хімікати (20,52%); енергосилове обладнання (18,65%); фармацевтична продукція (15,43%); електричним та електронним обладнанням (9,5%); оптичні, фотографічні, технічні, медичні та інші прилади (6,42%); парфумерія, косметика та інше (5,99%); м’ясо тварин і м’ясні субпродукти (2,17%); напої, включаючи алкогольні (1,48%) і інше.

За даними Центру міжнародної торгівлі, основними імпортними товарами є (2006 рік): енергосилове обладнання (22,98%); електричним та електронним обладнанням (10,05%); мінеральне паливо, змащувальні масла, дистиляти та інші (7,74%); транспортні засоби, виключаючи залізничний транспорт (7,01%); органічні хімікати (4,03%); оптичні, фотографічні, технічні, медичні та інші прилади (3,38%); пластмаси та вироби з них (3,04%); фармацевтична продукція (3,02%); аерокосмічна техніка (2,22%) та інші.

Країнова структура експорту та імпорту демонструє орієнтованість економіки Ірландії на країни ЄС (особливо Великобританію, Бельгію, Німеччину, Францію, Нідерланди та Італію) і США.

Посилання на основну публікацію