Національне господарство Фінляндії

У щорічній класифікації Всесвітнього банку, опублікованій в середині 2008 року, Фінляндія названа країною – членом ОЕСР з економікою «високого доходу» (high income). Категорія Фінляндії як країни-позичальника не визначається.

У рейтингу конкурентоспроможності економік світу в 2008-2009 роках Фінляндія займає 6-е місце (з 134) з показником 5,50 бала.

Фінляндія є одним з лідерів в області технології і інновацій (зокрема, в сфері електроніки, комунікаційних технологій, біоенергетики, нанотехнологій). За часткою наукомісткої продукції в загальному обсязі експорту країни Фінляндія вийшла на одне з перших місць в світі. Фінляндія займає перше місце в світі по виробництву криголамів, суден-лайнерів, спеціалізованих судів, обладнання для целюлозно-паперової промисловості, лідирує по виробництву паперу та паперової маси, виробництва кранів і підйомного обладнання та експорту засобів мобільного зв’язку в перерахунку на душу населення.

Одна з головних особливостей економічної системи Фінляндії – її соціальна орієнтованість, яка забезпечується значною регулюючої ролі держави. При цьому держава не ставить економіку під жорсткий бюрократичний контроль, а використовує стимули і стратегічне планування в якості доповнення до ринкових механізмів.

За даними Центру міжнародної торгівлі, основними експортними товарами є (2006 рік): електричне і електронне обладнання (21,24%); папір, картон, вироби з целюлози, паперу і картону (13,63%); енергосилове обладнання (12,57%); сталь і чавун (6,94%); транспортні засоби, виключаючи залізничний транспорт (5,4%); мінеральне паливо, змащувальні масла, дистиляти та ін. (5,19%); деревина, вироби з деревини та ін. (4,35%); пластмаси та вироби з них (2,66%); оптичні, фотографічні, технічні, медичні та ін. прилади (2,6%); суду та ін. (2,09%) і ін.

За даними Центру міжнародної торгівлі, основними імпортними товарами є (2006 рік): електричне і електронне обладнання (15,68%); мінеральне паливо, змащувальні масла, дистиляти та ін. (15,34%); енергосилове обладнання (11,24%); транспортні засоби, виключаючи залізничний транспорт (8,73%); сталь і чавун (5,03%); руди, шлаки, зола (3,55%); пластмаси та вироби з них (3%); фармацевтична продукція (2,91%); оптичні, фотографічні, технічні, медичні та ін. прилади (2,24%) і ін.

Основні зовнішньоторговельні партнери – Німеччина, Швеція, Росія, Нідерланди, Великобританія.

Посилання на основну публікацію