Національне господарство Бельгії в контексті світової економіки

У щорічній класифікації Всесвітнього банку, опублікованій в середині 2008 року, Бельгія названа країною – членом ОЕСР з економікою «високого доходу» (high income). Категорія Бельгії як країни-позичальника не визначається.

У рейтингу конкурентоспроможності економік світу Бельгія в 2008-2009 років зайняла 19-е місце (з 134) з показником 5,14.

Серед особливостей бельгійської економіки необхідно виділити наступні ключові фактори: географічне положення, яке визначило статус країни як «вікна в Європу», що концентрує на собі велику кількість торгових та інших економічних потоків; рання індустріалізація і перехід до постіндустріального типу економіки; невеликий розмір країни, який дозволить національному бізнесу спиратися на внутрішній ринок для здійснення своєї економічної політики; відкритість економіки іноземним інвесторам.

Бельгійської економіки, як і в будь-якій країні, що досягла стадії постіндустріального розвитку, властива домінуюча роль сфери послуг. Найбільш розвиненими секторами сфери послуг є фінанси, транспорт, торгівля та туризм.

До середини 2008 року провідну роль у фінансовому секторі грали такі фінансові групи, як «Фортіс» (Fortis), «Дексія» (Dexia), «КейБіСі» (КВС Bank & Insurance Holding), «АйЕнДжі» (ING) і ін., які надають як банківські, так і страхові послуги. На ці фінансові групи, за даними ОЕСР, в 2006 році припадало близько 80% активів фінансового сектора, що було найвищим показником концентрації фінансового ринку в ЄС. Про розвиненості фінансового ринку свідчить і наявність в країні великої фондового ринку: біржа в Брюсселі входить в групу «Євронекст» (Euronext), яка є одним з лідерів у своїй сфері.

Другим за значимістю сектором сфери послуг є сектор транспортних, торговельних і телекомунікаційних послуг. Вигідне географічне положення Бельгії визначило розвиток саме цього сектора, який став опорою бельгійської економіки, що має статус транспортного вузла Європи. Провідною телекомунікаційною компанією Бельгії є «Белгаком» (Belgacom), що знаходиться в державній власності (проте після проведеного первинного розміщення акцій працює на повністю комерційних засадах). Туристичний сектор також вносить значний вклад в економіку Бельгії. У 2005 році країну відвідали понад 6,5 мільйона туристів. Важливу роль в економіці грає і громадський сектор: послуги в освіті та охороні здоров’я створюють 12,2% доданої вартості. Велика частина є витратами уряду, однак плановані реформи повинні збільшити частку приватних витрат.

Традиційно велику вагу в економіці Бельгії грає промисловість. Однією з перших країн у світі, які здійснили індустріалізацію, Бельгія і сьогодні володіє розвиненою промисловістю. Однією з найбільш розвинених галузей промисловості Бельгії є хімічна галузь, на яку припадає понад 20% обороту всього промислового сектора країни. Бельгія – один з найбільших виробників хімічної продукції в світі. Основними секторами хімічної галузі є сектора первинної хімії, фармацевтичної продукції та продукції з пластика (80% хімічної продукції йде на експорт).

На металургійну промисловість припадає 3,5% створюваної в промисловості Бельгії доданої вартості. Сировинної бази для цієї промисловості в країні немає, тому вона повністю залежить від привізною залізної руди. Проте Бельгія забезпечує 6% виробленої в ЄС стали, велика частина якої експортується. У Бельгії також налагоджена переробка багатьох інших руд (кобальт, цинк, радій, свинець, мідь), велика частина яких, як і залізна руда, імпортується і після обробки експортується.

Серед інших галузей промисловості варто відзначити виробництво продуктів харчування, особливо традиційне для Бельгії виробництво пива і шоколаду. Автомобільна промисловість представлена ​​в Бельгії складальними підприємствами і постачальниками комплектуючих. На території країни діють заводи «Форд» (Ford), «Опель» (Opel), «Фольсксваген» (Volkswagen) і «Вольво» (Volvo). Істотну частку в експорті країни становить продаж дорогоцінних каменів, галузь з обробки яких має давнє коріння в Бельгії (необроблені алмази надходили з африканських колоній Бельгії).

Основою енергетики є імпортовані нафту і природний газ, кам’яне вугілля і атомна енергія.

Частка сільського господарства в створюваної в економіці доданої вартості щорічно скорочується; в 2006 році вона впала до рівня нижче 1%.

Посилання на основну публікацію