Національне господарство Австрії в контексті світової економіки

У щорічній класифікації Всесвітнього банку, опублікованій в середині 2008 року, Австрія названа країною-членом ОЕСР з економікою «високого доходу» (high income). Категорія Австрії як країни-позичальника не визначається.

У рейтингу конкурентоспроможності економік світу Австрія в 2008-2009 році зайняла 14-е місце (з 134) з показником 5,23.

Одним з головних джерел доходу в сфері послуг є сектор торгівлі та туризму.

Традиційно велику для розвинених країн роль в австрійській економіці відіграє сектор підприємницьких послуг. Значний внесок у ВВП вносять фінансовий сектор, сектор медичних і освітніх послуг, комунікації. Особливо можна виділити банківський сектор, який, незважаючи на свою невелику величину в порівнянні з США, Великобританією, Нідерландами, Німеччиною, продемонстрував здатність активно розвиватися і завойовувати нові ринки. Показовим є успіх австрійських банків в Центральній і Східній Європі, де в деяких країнах вони зайняли великі частки місцевих ринків (аж до 50%).

Найбільш важливими в індустріальному секторі Австрії є галузі обробної промисловості. Серед них можна виділити машинобудівну, харчову, хімічну, целюлозно-паперову та металургійну галузі.

Сільське господарство з кожним роком втрачає свої позиції в порівнянні з галузями сфер промисловості і послуг, проте залишається важливою частиною економіки Австрії.

Починаючи з 1998 року спостерігається планомірне збільшення ролі чистого експорту в забезпеченні зростання економіки. Це пов’язано з тим, що Австрія в ЄС є привабливою країною для перенесення туди виробництва: робоча сила, володіючи порівнянної з німецькими колегами продуктивністю, має більш низький рівень оплати праці, а сам ринок трудових ресурсів вільніше західноєвропейського. Крім цього, австрійський уряд проводить політику стимулювання інвестицій з сусідніх розвинених країн. Одним з інструментів такої політики є полегшення податкового тягаря: з 2005 року введено пласку шкалу податку на прибуток. Щоб залучити в країну головні компанії ТНК, в Австрії дозволено віднімати з податкової бази витрати, понесені підприємством у інших країнах.

Подібна політика стимулювала приплив іноземних інвестицій і створила сприятливе підприємницьке середовище, яка також стала одним із чинників успішного розвитку австрійської економіки. Невипадково Австрія залишається однією з найбільш успішних і стабільних економік регіону.

Після Другої світової війни була проведена широкомасштабна націоналізація в промисловості і банківській сфері. Сформоване в результаті становище в економіці зберігалося до початку 1990-х років, коли уряд ініціював приватизацію значної частини підприємств і установ державного сектору.

Держава продовжує відігравати домінуючу роль в соціальній сфері.

За даними Центру міжнародної торгівлі, основними експортними товарами є (в 2006 році): енергосилове обладнання (17,44%); транспортні засоби, виключаючи залізничний транспорт, (12,06%); електричним та електронним обладнанням (10,92%); мінеральне паливо, змащувальні масла, дистиляти та ін. (5,27%); сталь і чавун (4,28%); пластмаси та вироби з них (4,02%); фармацевтична продукція (3,8%); вироби зі сталі і чавуну (3,52%) і інше.

За даними Центру міжнародної торгівлі, основними імпортними товарами є (2006 рік): мінеральне паливо, змащувальні масла, дистиляти та інше (13,76%); енергосилове обладнання (13,59%); транспортні засоби, виключаючи залізничний транспорт, (11,06%); електричним та електронним обладнанням (9,93%); сталь, чавун і вироби з них (5,58%); пластмаси та вироби з них (4,04%); фармацевтична продукція (2,73%); оптичні, фотографічні, технічні, медичні та інші прилади (2,44%) і інше.

Головними зовнішньоторговельними партнерами Австрії є країни – члени ЄС (Німеччина та інші).

Посилання на основну публікацію