Морські порти

Кожне судно починає і закінчує свій рейс в морському порту – певному береговому пункті, де частина прибережної суші (територія порту) і прилегле до неї водний простір (портова акваторія) функціонально об’єднані і спеціально обладнані для безпечної стоянки, різнобічного обслуговування суден і проведення вантажних операцій.

Сучасні морські порти – це комплексне високомеханізоване підприємство і транспортний вузол. У них є природні, а іноді і штучні гавані і причали для судів, механізми для вантажних робіт, пристрої для постачання флоту паливом, водою і продовольством, складське господарство, елеватори, холодильники та інші спеціальні споруди. На території порту розташовуються адміністративні будівлі, де знаходяться різні установи, що здійснюють технічне, навігаційне, правове та комерційне обслуговування судноплавства.

До причалів і складам морського порту підходять залізничні колії, шосейні дороги і трубопроводи, що зв’язують морський і континентальний транспорт. Це дозволяє порту виконувати одну зі своїх першорядних завдань: передавати вантажі з морського на інші види транспорту і назад. Відповідно порт виробляє навантаження і розвантаження рухомого складу транспортних засобів, забезпечує збереження вантажів, постачає судна паливом, водою, продовольством, навігаційними приладдям і т.п. Крім того, з діяльністю порту нерозривно пов’язані суднобудування і судноремонт. Транспортну роботу морського порту характеризують два основні показники: пропускна здатність і вантажообіг. Під пропускною здатністю порту мається на увазі кількість вантажів у тоннах, яке порт може занурити на судна або вивантажити з них за певний час (навігацію, рік, місяць, добу). Вантажообіг порту – це кількість тонн вантажу, фактично проходить через його причальний фронт за певний час (навігацію, рік, місяць, добу). Вантажообіг – величина змінна, вона залежить від припливу вантажів. На виробничу діяльність морського порту впливають природні фактори: його природна захищеність від вітру і хвилювання, глибини на підходах до нього і в портовій акваторії, цілорічна або сезонна навігація та ін
За економічним значенням, яке визначається головним чином вантажообігом, морські порти поділяються на світові – з найбільш великим вантажообігом, обслуговуючі переважно міжконтинентальні перевезення; міжнародні – з великим вантажообігом, що з’єднують країни одного басейну або суміжних морів; внутрішньодержавні – забезпечують зв’язки економічних районів всередині однієї країни; місцеві – діють в рамках прибережного плавання.

Торговельний порт певною мірою відображає спеціалізацію і рівень розвитку економіки країни, живильної його вантажами. Разом з тим масштаби виробничої діяльності морського порту в чому залежать від величини і ступеня розвитку тяжіє до нього внутрішнього і зовнішнього районів. Перший з них, так званий хінтерландом, являє собою територію, господарство якої тяжіє до порту і на якій формуються основна номенклатура та обсяги вантажів, що проходять через нього. Це означає, що хінтерландом служить природним ринком збуту послуг свого порту, пов’язаних з переробкою вантажів та обслуговуванням пасажирів, причому ці послуги продаються на найвигідніших умовах для даного району. Такий ринок складається під впливом географічних, економічних і політичних умов.
Межі хінтерланда досить умовні. У першому наближенні їх проводять або по лініях рівній віддаленості від порту, або по лініях однакових відрізків часу, необхідного для того, щоб доїхати в цей порт, або по коліях, на яких виробляються мінімальні транспортні витрати з доставки вантажів у порт, і т.п. Звичайно, зони тяжіння декількох портів можуть перекриватися. У таких випадках портам капіталістичних країн властива жорстока конкурентна боротьба. У соціалістичній системі господарства хінтерландом портів розмежовуються таким чином, щоб забезпечити максимальну ефективність їх діяльності. Межі хінтерланда можуть змінюватися з плином часу, але, чим коротше відстань від них до порту, тим міцніше зв’язку між портом і тяжіє до нього зоною.

Другий, зовнішній район (Форланд), з яким економічно взаємодіє порт, – це території інших країн, куди він спрямовує і звідки отримує вантажі з допомогою морського транспорту. Виходячи із суті поняття, Форланд іноді називають зоною зовнішніх зв’язків порту. На відміну від хінтерланда вона практично безмежна, так як в неї може входити будь-який порт світу. Форланд порту змінюється в часі в міру встановлення і розвитку зв’язків то з одними, то з іншими портами. Звичайно, для певного порту складаються такі райони, які в порівнянні з іншими утворюють відносно постійну зону його морських зв’язків. Однак при цьому допускається чимало умовностей.

Посилання на основну публікацію