Морська гірничодобувна галузь

Для морської гірничодобувної галузі промисловості минуле десятиліття (1970-1980 рр.) характеризувалося переходом від епізодичних гірничо-морських розробок до організації гірничо-морських промислів.

Нині в різних частинах Світового океану успішно діють великі промислові комплекси підводного видобутку: райони Північного і Каспійського морів, Перської, Кука і Мексиканської заток (нафта і газ) і Індонезійських островів (олово), а також прибережно-морські зони Австралії (ільменіто-рутило-цирконієві мінерали) та ін.

Помітно змінилися рівень і склад технічних засобів підводного видобутку, причому найбільш суттєві досягнення відзначаються в області створення обладнання для нафтогазової розвідки в. видобутку. Побудовані і введені в постійну експлуатацію найбільші самопідйомні, напівзаглибні платформи і бурові судна. Створено потужний і численний допоміжний флот, що включає напівзаглибні трубоукладальні платформи, суду-нафтозбірники з аутригерами і т. п. Намічається новий етап технічного оснащення нафтогазопромислу. В основі його — застосування механізмів донного закінчування свердловин, тобто установка на дні гирлового обладнання і приєднання до нього укладених там же трубопроводів, що перекачують нафту і газ на берегові переробні заводи. З цією метою розроблено методи видобутку силами глибоководних аквалангістів-водолазів, які діють через декомпресійні камери або з відокремлюваних відсіків опускних герметичних камер. Все більшого значення набуває підводне апаратобудування для розвідки, спостереження, управління виробничими процесами та окремими технологічними операціями на морському дні, причому все більшу роль тут починають грати функціональні і багатофункціональні апарати. В останні роки з’явилися пропозиції по створенню засобів підводного буріння, а також видобутку і транспортування масових, у тому числі рідких, вантажів. Особливий інтерес у цьому зв’язку становлять підводні рудовозы і танкери.

В глибоководному видобутку твердих корисних копалин намітився перехід від розробки перспективних ідей, випробувань конструкцій і технологій до дослідно-промислових випробувань видобувних комплексів, що включають плавзасоби технологічного забезпечення, установки для підйому видобутих корисних копалин на поверхню і збирання їх на морському дні. Отримані позитивні результати по великомасштабній металургійної переробки проб конкрецій з витягом із них цінних металів-домішок: нікелю, кобальту, міді і т. п. Доведена економічна доцільність застосування всього комплексу технічних засобів для цих цілей — від збору, підйому, транспорту та переробки до отримання товарних продуктів. За даними зарубіжних фахівців, в даний час є значний доробок технічних ідей в області морського видобутку твердих корисних копалин: кілька сотень патентів і проектних розробок, пов’язаних зі способами і пристроями для видобутку конкрецій і металоносних мулів з глибоководних морських і океанічних западин.

Таким чином, за минуле десятиліття в основному підготовлена наукова і практична база для переходу від морських гірських промислів до морського гірничого виробництва. Однак на цьому шляху ще багато неясного. Освоєння гідрокосмосу — це рішення цілого комплексу унікальних за складністю проблем. І в першу чергу необхідно докласти максимум зусиль у справі створення підводних апаратобудування, енергетики, автоматики. Належить подолати психологічний бар’єр у свідомості людей, що мають справу з незвичною середовищем: глибинні тиску, низькі температури, висока щільність, мала прозорість і т. д.

Посилання на основну публікацію